logo

logo.jpg

Advertisement

Хуралдаан

“Отгонтэнгэр” хайрханы нэгдсэн тахилгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

                                                         МОНГОЛ БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН                           ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ               2017 оны 05 дугаар                                      № 004                                               Улаанбаатар                 сарын 06-ны өдөр                                                                                                                 хот   “Отгонтэнгэр” хайрханы  нэгдсэн тахилгын ажлын хэсэг байгуулах тухай МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы  нэгдсэн тахилга зохион Байгуулах тулд ТОГТООХ НЬ :   Нэг. МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы нэгдсэн тахилга зохион Байгуулах төлөвлөгөөг баталсугай. Хоёр. МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.  Үүнд: Д.Батчулуун        -Удирдагч Д.Одонхүү           - дэд удирдагч П.Батжаргал Ч.Дангаасүрэн Н.Баярсайхан Б.Батжаргал Сонинжаргал Сосорбарам Я.Мөнгөнсувд Одбаяр Нарантуяа Гурав. Хайрхан, Лус, Тэнгэр, Галын тахилгад өргөн мэдүүлэх айлдварыг нэгтгэн 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны дотор боловруулж, Бөөгийн зөвлөлд танилцуулсугай. Хуралдайн тэргүүлэгчид  

МОНГОЛ БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

              2017 оны 05 дугаар                                      № 005                                          Улаанбаатар                 сарын 06-ны өдөр                                                                                                       хот “Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг зохион байгуулах байгуулах тухай   МБНЭ-ээс “Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг зохион байгуулахын  тулд ТОГТООХ НЬ : Нэг. 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн МБНЭ-ээс “Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг Хүй долоон худагт зохион байгуулж, бөөгийн байгууллагуудыг сурталчилах ажлын хэсгийг байгуулсугай.   Үүнд: Отгонбаатар             Ерөнхий зохион байгуулагч О.Туул                       Орон нутгийн асуудал хариуцсан удирдагч Б.Батжаргал              Улаанбаатарын асуудал хариуцсан удирдагч Б.Байгальмаа                        Урлаг соёлын арга хэмжээ хариуцсан удирдагч Ч.Дангаасүрэн                      Н.Мягмарсүрэн Цагаанхүү Б.Мөнхчулуун А.Оюунчимэг Баттогтох Одбаяр Б.Доржпүрэв Бахаамаазагд Сумьяа Оюунтуул М.Сарантуяа Хоёр. 2017 оны 6 дугаар сарын 01-ны дотор “Нарны нэгдсэн залбирал”-ын хөтөлбөрийг боловруулж,  батлуулсугай .        Хуралдайн тэргүүлэгчид

“Отгонтэнгэр” хайрханы нэгдсэн тахилгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

         МОНГОЛ БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН                           ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ                 2017 оны 05 дугаар                                      № 004                                               Улаанбаатар                 сарын 06-ны өдөр                                                                                                                 хот   “Отгонтэнгэр” хайрханы  нэгдсэн тахилгын ажлын хэсэг байгуулах тухай МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы  нэгдсэн тахилга зохион Байгуулах тулд ТОГТООХ НЬ :   Нэг. МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы нэгдсэн тахилга зохион Байгуулах төлөвлөгөөг баталсугай. Хоёр. МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.  Үүнд: Д.Батчулуун        -Удирдагч Д.Одонхүү           - дэд удирдагч П.Батжаргал Ч.Дангаасүрэн Н.Баярсайхан Б.Батжаргал Сонинжаргал Сосорбарам Я.Мөнгөнсувд Одбаяр Нарантуяа Гурав. Хайрхан, Лус, Тэнгэр, Галын тахилгад өргөн мэдүүлэх айлдварыг нэгтгэн 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны дотор боловруулж, Бөөгийн зөвлөлд танилцуулсугай. Хуралдайн тэргүүлэгчид  

“Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг зохион байгуулах байгуулах тухай

                               МОНГОЛ БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН                           ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ               2017 оны 05 дугаар                                      № 005                                          Улаанбаатар                 сарын 06-ны өдөр                                                                                                       хот “Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг зохион байгуулах байгуулах тухай   МБНЭ-ээс “Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг зохион байгуулахын  тулд ТОГТООХ НЬ : Нэг. 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн МБНЭ-ээс “Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг Хүй долоон худагт зохион байгуулж, бөөгийн байгууллагуудыг сурталчилах ажлын хэсгийг байгуулсугай.   Үүнд: Отгонбаатар             Ерөнхий зохион байгуулагч О.Туул                       Орон нутгийн асуудал хариуцсан удирдагч Б.Батжаргал              Улаанбаатарын асуудал хариуцсан удирдагч Б.Байгальмаа                        Урлаг соёлын арга хэмжээ хариуцсан удирдагч Ч.Дангаасүрэн                      Н.Мягмарсүрэн Цагаанхүү Б.Мөнхчулуун А.Оюунчимэг Баттогтох Одбаяр Б.Доржпүрэв Бахаамаазагд Сумьяа Оюунтуул М.Сарантуяа Хоёр. 2017 оны 6 дугаар сарын 01-ны дотор “Нарны нэгдсэн залбирал”-ын хөтөлбөрийг боловруулж,  батлуулсугай .        Хуралдайн тэргүүлэгчид  

“Бурхан халдун”хайрханы нэгдсэн тахилга зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

МОНГОЛ БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ               2017 оны 05 дугаар                                      № 004                                                Улаанбаатар                 сарын 06-ны өдөр                                                                                                        хот                    “Бурхан халдун”хайрханы нэгдсэн тахилга зохион байгуулах                                    ажлын хэсэг байгуулах тухай           МБНЭ-ээс Монгол Улсын бахархалт уул “Бурхан халдун”хайрханы нэгдсэн тахилга зохион Байгуулах тулд ТОГТООХ НЬ :   Нэг. МБНЭ-ээс Монгол Улсын бахархалт уул “Бурхан халдун”хайрханы нэгдсэн тахилга зохион Байгуулах төлөвлөгөөг баталсугай. Хоёр. МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.  Үүнд: Д.Жаргалсайхан Д.Батчулуун Д.Одонхүү П.Батжаргал Ж.Өсөхбаяр Гурав. Нар, Хайрхан, Лус, Тэнгэр, Галын тахилгад өргөн мэдүүлэх айлдварыг нэгтгэн 2017 оны 5 дугаар сарын 20-ны дотор боловруулж, Бөөгийн зөвлөлд танилцуулсугай. Хуралдайн тэргүүлэгчид    

​МБНЭ-ИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ДӨЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ МЭДЭЭ

2017 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 12.00-16.00 цагт МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн дөчин дөрөвдүгээр хуралдаан БЗД-ийн 1 дүгээр хорооны Иргэний хурлын танхимд болж өнгөрлөө. Хуралдааны ирц 51,7 хувьтай эхэлсэн. Бөөгийн байгууллагаас 6 төлөөлөл урилгаар суулаа. Хуралд Завхан аймгаас Монгол бөөгийн тэргүүн удган Сосорбарам, Дундговь аймгийн бөөгийн хүрээлэнгийн удирдагч, Монгол бөөгийн удган Өлзийсайхан, удган Наранцэцэг нар оролцов. Хуралдаанд гадаадад 3, өвчтэй 1, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Н.Даарий,  Монгол бөөгийн тэргүүн удган Н.Мягмарсүрэн, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Б.Байгалмаа, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Янжмаа, Монгол бөөгийн зайран Бахаамаазагд, Монгол бөөгийн зайран Б.Мөнхчулуун, Монгол бөөгийн удган М.Сарантуяа, Монгол бөөгийн удган А.Оюунчимэг нур хуралдаанаа тасалсан байна.           Хуралдаанаар:  Нийслэлийн ногоон бүсийн модонд уясан хадаг, ойн захын хог хаягдлыг бууруулах тухай Нийслэлийн байгаль орчны газрын мэргэжилтэн  А.Даваадорж МБНЭ-ИЙН Дээд Цэцийн Хуралдайн ШИЙДВЭР-ийн биелэлт  \Жилийн өнгө тодруулах тухай \ Д.Жаргалсайхан-МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Сэлэнгэ аймагт ажилласан тухай МБНЭ-ийн дэд Ерөнхийлөгч, Монгол бөөгийн их дархан удган Д.Батчулуун Замын-Үүдэд ажилласан тухай мэдээлэл                                            МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч,                                              Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү Эрээнд онгодын өргөөний нээлтэд оролцсон тухай МБНЭ-ийн Хяналтын цэцийн удирдагч                                                      Монгол бөөгийн Их зайран П.Батжаргал MSC телевизийн хамтран ажиллах тухай танилцуулга Наранхүү-теле найруулагч        Монгол төрийн төлөө амь насаа зориулсан баатруудын  хүндэтгэлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн явц МБНЭ-ийн Удирдах зөвлөлийн удирдагч, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Ж.Өсөхбаяр МБНЭ-ээс Монгол Улсын бахархалт уул “Бурхан халдун”хайрханы нэгдсэн тахилга зохион байгуулах төлөвлөгөө МБНЭ-ийн дэд Ерөнхийлөгч,                                             Монгол бөөгийн их дархан удган Д.Батчулуун   МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы  нэгдсэн тахилга зохион байгуулах төлөвлөгөө                                              МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч,                                              Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү  “Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг зохион байгуулах байгуулах тухай МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан “Өргөх бичиг”-ийн тухай МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан Хуулийн төсөлд санал өгөх тухай             МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч               Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү Цол олгох тухай нууц санал хураалт МБНЭ-ийн Хяналтын цэцийн удирдагч                                                      Монгол бөөгийн Их зайран П.Батжаргал   Хэлэлцсан асуудлаар Монгол бөөгийн тэргүүн удган Сосорбарам, Монгол бөөгийн их дархан удган Д.Батчулуун, Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү, Монгол бөөгийн их зайран П.Батжаргал, Монгол бөөгийн их удган Отгонсүрэн, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Ж.Өсөхбаяр, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Д.Наранцэцэг, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Я.Мөнгөнсувд нар үг хэллээ. Хурлын үдээс хойших явцад Монгол бөөгийн тэргүүн удган Б.Батжаргал хурлаас сэмхэн гарч явснаас ирц хүрэхгүй болж, өөрийн нь хурлаар хэлэлцүүлэхээр санал болгосон зарим удган, зайранд цол олгох тухай асуудал ирцээс шалтгаалан хүчингүй боллоо.  Дээд цэцийн хуралдайн гишүүнээс П.Нарангэрэл, Ч.Догсмаа, Ч.Янжинсүрэн, Бэгзжав, Н.Мягмарсүрэн, Эрдэнэсүх нар 3-5 удаагийн хуралдааныг тасалсан тул МБНЭ-ийн дүрмийн заалтын дагуу хасагдаж байна.          

​МБНЭ-ИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ДӨЧИН ГУРАВДУГААР ХУРАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн дөчин гуравдугаар хуралдаан болж өнгөрлөө.           Хуралдаанаар:  Дэлхийн шашины өдөрт оролцсон тухай  МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч Д.Одонхүү   2017 оны төсөв Д.Жаргалсайхан-МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч   МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Хуралдайн гишүүдийн татвар төлөх хуваарийн тухай                                                      МБНЭ-ийн Хяналтын цэцийн удирдагч                                                      Монгол бөөгийн Их зайран П.Батжаргал   МБНЭ-ИЙН Дээд Цэцийн Хуралдайн ШИЙДВЭР-ийн төсөл \9-р сарын 22-ны \ Д.Жаргалсайхан-МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч   МБНЭ-ИЙН Дээд Цэцийн Хуралдайн ШИЙДВЭР-ийн төсөл \Жилийн өнгө тодруулах тухай \ Д.Жаргалсайхан-МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч   МБНЭ-ИЙН Дээд Цэцийн Хуралдайн ШИЙДВЭР-ийн төсөл /ДЦХ-н гишүүнээс хасах тухай/                        Д.Жаргалсайхан-МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч   “Үндэсний сэргэн мандалт ба аж үйлдвэр”     Өнөөгийн үүсч байгаа нөхцөл байдлын тухай МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан   Монгол бөөгийн цолонд нэр дэвшүүлэх тухай. МБНЭ-ийн Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч,                                                             Монгол бөөгийн их зайран  Д.Одонхүү Нууц санал хураалт Хяналтын цэцийн удирдагч Монгол бөөгийн Их зайран П.Батжаргал  

МБНЭ-ИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ДӨЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ МЭДЭЭ

2017 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 12.00-16.00 цагт МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн дөчин дөрөвдүгээр хуралдаан БЗД-ийн 1 дүгээр хорооны Иргэний хурлын танхимд болж өнгөрлөө. Хуралдааны ирц 51,7 хувьтай эхэлсэн. Бөөгийн байгууллагаас 6 төлөөлөл урилгаар суулаа. Хуралд Завхан аймгаас Монгол бөөгийн тэргүүн удган Сосорбарам, Дундговь аймгийн бөөгийн хүрээлэнгийн удирдагч, Монгол бөөгийн удган Өлзийсайхан, удган Наранцэцэг нар оролцов. Хуралдаанд гадаадад 3, өвчтэй 1, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Н.Даарий, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Н.Мягмарсүрэн, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Б.Байгалмаа, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Янжмаа, Монгол бөөгийн зайран Бахаамаазагд, Монгол бөөгийн зайран Б.Мөнхчулуун, Монгол бөөгийн удган М.Сарантуяа, Монгол бөөгийн удган А.Оюунчимэг нур хуралдаанаа тасалсан байна. Хуралдаанаар: 1. Нийслэлийн ногоон бүсийн модонд уясан хадаг, ойн захын хог хаягдлыг бууруулах тухай Нийслэлийн байгаль орчны газрын мэргэжилтэн А.Даваадорж 2. МБНЭ-ИЙН Дээд Цэцийн Хуралдайн ШИЙДВЭР-ийн биелэлт \Жилийн өнгө тодруулах тухай \ Д.Жаргалсайхан-МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч 3. Сэлэнгэ аймагт ажилласан тухай МБНЭ-ийн дэд Ерөнхийлөгч, Монгол бөөгийн их дархан удган Д.Батчулуун 4. Замын-Үүдэд ажилласан тухай мэдээлэл МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч, Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү 5. Эрээнд онгодын өргөөний нээлтэд оролцсон тухай МБНЭ-ийн Хяналтын цэцийн удирдагч Монгол бөөгийн Их зайран П.Батжаргал 6. MSC телевизийн хамтран ажиллах тухай танилцуулга Наранхүү-теле найруулагч 7. Монгол төрийн төлөө амь насаа зориулсан баатруудын хүндэтгэлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн явц МБНЭ-ийн Удирдах зөвлөлийн удирдагч, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Ж.Өсөхбаяр 8. МБНЭ-ээс Монгол Улсын бахархалт уул “Бурхан халдун”хайрханы нэгдсэн тахилга зохион байгуулах төлөвлөгөө МБНЭ-ийн дэд Ерөнхийлөгч, Монгол бөөгийн их дархан удган Д.Батчулуун 9. МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы нэгдсэн тахилга зохион байгуулах төлөвлөгөө МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч, Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү 10. “Нарны нэгдсэн залбирал”-ыг зохион байгуулах байгуулах тухай МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан 11. “Өргөх бичиг”-ийн тухай МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан 12. Хуулийн төсөлд санал өгөх тухай МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү 13. Цол олгох тухай нууц санал хураалт МБНЭ-ийн Хяналтын цэцийн удирдагч Монгол бөөгийн Их зайран П.Батжаргал Хэлэлцсан асуудлаар Монгол бөөгийн тэргүүн удган Сосорбарам, Монгол бөөгийн их дархан удган Д.Батчулуун, Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү, Монгол бөөгийн их зайран П.Батжаргал, Монгол бөөгийн их удган Отгонсүрэн, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Ж.Өсөхбаяр, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Д.Наранцэцэг, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Я.Мөнгөнсувд нар үг хэллээ. Хурлын үдээс хойших явцад Монгол бөөгийн тэргүүн удган Б.Батжаргал хурлаас сэмхэн гарч явснаас ирц хүрэхгүй болж, өөрийн нь хурлаар хэлэлцүүлэхээр санал болгосон зарим удган, зайранд цол олгох тухай асуудал ирцээс шалтгаалан хүчингүй боллоо. Дээд цэцийн хуралдайн гишүүнээс П.Нарангэрэл, Ч.Догсмаа, Ч.Янжинсүрэн, Бэгзжав, Н.Мягмарсүрэн, Эрдэнэсүх нар 3-5 удаагийн хуралдааныг тасалсан тул МБНЭ-ийн дүрмийн заалтын дагуу хасагдаж байна.

​БӨӨГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН БОЛОВ.

2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр                   Бөөгийн зөвлөлийн хуралдаанаар дараахь асуудлыг хэлэлцлээ.  Үүнд:   Телевизийн сурталчилгааны тухай,                                         МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан   Бурхан халдун хайрханы Нэгдсэн их тахилгын төлөвлөгөөг бэлтгэх ажлын хэсгийн тухай                                     МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч                                     Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү   Отгонтэнгэр хайрханы Нэгдсэн их тахилгын төлөвлөгөөг бэлтгэх ажлын хэсгийн тухай                            МБНЭ-ийн дэд Ерөнхийлөгч, Монгол бөөгийн их дархан удган Д.Батчулуун   Замын-Үүдэд ажиллах тухай                                   МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан   “Өргөх бичиг”-ийн тухай МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан  

2017 оны жилийн төлөвлөгөө

БАТЛАВ                                                                                                                                                               төсөл МОНГОЛ БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААН   2017 оны 2 дугаар сарын .....нд   2017 ОНД МОНГОЛЫН БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛЭЭС ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   № Төлөвлөсөн ажлууд                                               Хариуцагч А. Нэгдсэн их тахилга   1 Монгол Улсын бахархалт хайрхан Бурхан халдун хайрханы нэгдсэн Их тахилгыг зохион байгуулах   6 дугаар сарын 3 2 Монгол Улсын баруун хэсэгт байрлах Отгонтэнгэр хайрханы нэгдсэн Их тахилгыг зохион байгуулах   7 дугаар сарын 20 Б. Зохион байгуулах ажлууд   3        Нарны залбиралыг Хүй долоон худагт зохион байгуулах. 6 дугаар сарын 22 4        Залуу улаач нарын нэгдсэн зөвлөлгөөн зохион байгуулах 6 дугаар сарын 23          Дэлхийн улс гүрнүүдэд Монгол төрийнхөө төлөө амь насаа зориулсан зүтгэлтэн, баатрууд, эрдэмтэн, хаад, хатадын сүнсгэлсэн шороог авчирч байрлуулан хүндэтгэл үзүүлэх ажиллагаа. 9 дүгээр сарын 22 6 Оны шилдэг зайран, удган дэмжигчийг шалгаруулах 10-11 дугаар сард 7 Тодорхой хуваарийн дагуу сонин, сайтад ярилцлага өгөх Тухай бүр 8 “Монгол бөө”цуврал эмхтгэл гаргах 4,5 дугаар гаргана 9 Цаг тооны бичиг гаргах 2 дугаар сард 10 “Ёс зүй”-н эмхэтгэл бэлэн болгох 5 дугаар сард Хоёр. Төр олон нийтийн байгууллагатай хамтран ажиллах 111 ССАЖЯ-ны сайдтай уулзаж, Монгол Улс ЮНЕСКО-той хамтран ажиллаж, Монгол бөөг биет бус өвийн соёлын өвд бүртгүүлэх чиглэлээр саналаа танилцуулах,  3 дугаар сард 12 Монгол дахь шашины байгууллагуудын тэргүүн нартай уулзах Хагас жил дутам 13 Нийслэлийн ИХТ-тэй уулзалт хийх, дугаар сард 13 Залуучуудын байгууллагын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх 3 дугаар сард 14 Дорнод аймгийн төвд бөөгийн өргөөг байгуулах 8 дугаар сард 15 БНАСАУ-д ажлын айлчлал дугаар сард 16 БНТурк Улсын элчин сайдтай уулзах дугаар сард 17 БНАСАУ-д улаач нар аялал хийх 4 дүгээр сард 18 ОХУ-д аялал хийх 8 дугаар сард 19 Өмнөговь аймагт ажиллах 9 дүгээр сард                                                        Зохион байгуулах ажлын хэсэг  

Хуудаснууд

Subscribe to Хуралдаан