МОНГОЛЫН ШАШИНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ,
Илтгэгч нь: Д.Жаргалсайхан. МБНЭ-ийг санаачлагch 2012.04.20 Шашины одоогийн байдал

2009 оны байдлаар Улаанбаатар хотод 350 гаруй сүм хийд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас Христийн шашны сүм 197 буюу 69.3 хувь, Буддын шашны сүм хийд 63, Бөө мөргөлийн газар долоо, Исламын гурван мечеть ажиллаж байна.


Хуулийн дагуу ямар нэг зөвшөөрөл авалгүйгээр Христийн 91, Исламын болон бөөгийн тус бүр нэг ажиллаж ямар нэг татвар огт төлөхгүй ажиллаж байна. Христийн шашны номлогчид зохих ангиллын визгүйгээр Монголд ирж шашны үйл ажилагаагаа явуулдаг ажээ.
Монголд одоо Христийн шашны католик, протестант, мормон, иёгово, мүүн, үнэн алдартан, баптист, евангели, лютеран, методист, просбитериан, пентикост /тавьтнууд/ зэрэг олон чиглэлийн урсгал нэвтрээд байна. Мөн бахай, ананд марго, ведийн урсгалууд болон бусад сектантын бүлгийн тоо 185 хүрээд байна.
Нийслэл хотод үйл ажиллагаагаа явуулж буй шашны сүм хийдүүдийг зохицуулах хуулийн төсөл ч алга, төрийн бодлого ч алга байна.
2004 онд МУИС-ийн Шашин судлалын тэнхим болон Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлөөс хамтран явуулсан социологийн асуулгын дүнгээс харахад судалгаанд хамрагдсан Улаанбаатар хотын бүх дүүрэг, 21 аймгийн 3373 хүнээс 74,9 хувь нь сүсэгтэн байсан бөгөөд шашин шүтэгсдийн 58,3 хувь нь Буддын шашин, 4,3 хувь нь Христос шашин шүтдэг гэжээ. Шашин шүтдэг гэж хариулагсдын шүтдэг шашныг нь тодруулахад дараахи байдалтай байна. Эндээс нийт шашин шүтэгсдийн 80-аас дээш хувь нь Буддын шашин шүтдэг ба арав хүрэхгүй хувь нь Христос шашин шүтдэг гэсэн нэгдсэн дүгнэлт хийж болохоор байна. Гэтэл 2007 оны байдлаар нийт аймаг сум, хот дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллагын тоо бүртгэлээс харахад дээрхи дүгнэлтээс эсрэг байдал ажиглагдаж байгаа юм.
Зөвшөөрөл олгосон Буддын 59, Христосын 75, Бахайн 1, Бөө мөргөлийн 3, Исламын 1, нийт 139 шашны байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн дүнгээр бол Христосын шашин нийт шашны байгууллагын 54 хувийг эзэлж Монголд давамгайлж байгаа мэт дүн харагдаж байна. Аймгуудаас Өмнөговь аймгийг жишээлэн үзэхэд, аймгийн төв дээр Буддын 1, Христосын 2, сумдад 1-2 ламтай дөрвөн Буддын сүм сүсэгтнүүдэд үйлчилдэг бөгөөд Христосын цугларлыг сар бүр тусгай графикаар хөдөө сум, айлуудаар явж тасралтгүй зохион байгуулдаг ажээ. Монголын бүх аймаг, хотын иргэдийн дунд явуулсан социологийн асуулгад тухайн газар оронд нь ямар шашны байгууллага байдаг вэ гэсэн асуултад 41,7 хувь нь Буддын сүм хийд, 15,8 хувь нь Христосын сүм хийд гэсэн хариулт өгсөн байгаагаас үндэслэн иргэдийн дунд Христосын сүм хийд байдаг талаархи мэдлэг Буддын сүм хийдийн талаархи мэдлэгээс нь бага юм, өөрөөр хэлбэл тэд Христосын сүм хийдээр бага үйлчлүүлдэг гэсэн дүгнэлт хийж болохоор байна. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд Христосын сүм хийд байгуулах үйл явц эрчимжсэн байгааг энд тооцох хэрэгтэй.
Ингэхлээр олон сүсэгтэнтэй шашин ба илүү идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг шашин гэсэн хоёр өөр үзүүлэлтээр шашны байдлыг тодорхойлж болмоор байгаа юм. Манай судалгаанд оролцогсдын нэлээд хувь нь христос шашны сурталчилгаа, сүм хийд, санваартнууд, зан үйл, номлол сургаалыг нь таалагддаг гэж хариулсан нь түүний сурталчилгааны тал дээрхи идэвхтэй үйл ажиллагааг тэмдэглэсэн болохоос үнэнхүү шүтэж биширдэг гэсэн хэрэг биш юм. Харин судалгаанд оролцогсдоос шашин ажил амьдралын орчинд нь нөлөөлж байгаа эсэх талаар асуухад 78 хувь нь Буддын шашныг нөлөөтэй гэсэн байхад, 25,6 хувь нь Христосын шашныг нөлөөтэй гэж хариулжээ. Мөн Буддын шашныг нөлөөгүй гэж үзсэн 5,8 хувь байхад, Христос шашин нөлөөгүй гэж үзсэн 28,5 хувь байна. Ийнхүү манайд Христос шашин бусад шашны байгууллагуудаасаа илүү идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг боловч сүсэгтнүүд Буддын шашныг өөрсдийн амьдралд илүү хэрэгтэй гэж үздэг байдал харагдаж байна.
Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа шашны байгууллагын тухай Нийслэлийн ИТХ-ын Ажлын албаны ажилтаны танилцуулгад: “гадаадын шашны байгууллагууд ядуурал ихтэй гэрийн хороодод ил, далд олноор байгуулагдаж буяны үйл ажиллагааг явуулж байгаа тул иргэд олноор хамрагдаж хүссэн хүсээгүй тэр шашны итгэгч болж байна… Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх заалтад шүтэх эс шүтэх нь тухайн хүний итгэл үнэмшлийн хэрэг боловч ядуу, өрхийн орлоггүй иргэдэд гурил, будаа, хоол, хуучин хувцас өгөх зэргээр тэдний гачигдалаар дамжин шашин шүтлэгийн итгэл үнэмшлийг бий болгож байгаа нь өнөөдөр илт болсон байна. Ялангуяа бага насны хүүхдүүдийг гадаад хэл, компьютер, хөгжмийн болон бусад сургалтад хамруулан шашны ном номлож байгаа нь үнэн хэрэг дээрээ төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь заалтыг зөрчиж иргэдийн шүтэн бишрэх эрхийг далдуур худалдан авч байгаа явдал юм” гэжээ.
Хүн бүр өөрийн шүтлэг бишрэлдээ үнэнч байхын зэрэгцээ бусад шашны үзэл номнол, үйл ажиллагааг сонирхдог байна. Судалгаанд оролцогсдын өөр өөрсдийнх нь шүтдэг шашны зэрэгцээ бусад шашны тухай ямар бодолтой байгааг тодруулсан юм. Энд монголчууд бурханы шашныг хамгийн олон хүн буюу нийт оролцогчдын 54,6 хувь, ислам шашныг 10,2 хувь, 7,0 хувь нь христийг талархан хүлээн авдаг гэж хариулсан байв. Харин анхаарлаа хандуулахыг хүсдэггүй, эсвэл огт таалагддаггүй болон байж болшгүй мэт санагддаг гэсэн сонголт бүхий шашны тоонд христ, ислам, бөөгийн шашин гэсэн дараалалтайгаар хариулт өгсөн байна.
Монголын нийгэм,эдийн засгийн байдалын 2011 оны тоон үзүүлэлтээр 15 дээш насны хүн амын 64.1 хувь нь ямар нэг шашин шүтдэг, үүний 85.2 хувь нь будда, 4.9 хувь нь ислам, 3.5 хувь нь христ, 4.7 хувь нь бөө, үлдсэн 0.6 хувь нь бусад шашин шүтдэг гэжээ. 13
Эндээс үзэхэд 1994, 2003 оны албан ёсны судалгааны дүнтэй хамгийн сүүлийн шашины албан ёсны судалгааны тоон үзүүлэлттэй харьцуулж үзэхэд 20 жилийн турш бөөгийн шашиныг шүтэгсдийн тоо 1-2 хувьд тогтмол явж ирсэн бол сүүлийн таван жилийн дотор 2-3 хувиар огцом өссөн дүн харагдаж байна.
Манай улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдалд ард түмний уламжлалт соёлыг хадгалах асуудал нэн чухал зорилт болдог. Учир нь манай улс бол хил залгаа хөрш улсууд болон дэлхийн хүчирхэг соёл иргэншил бүхий хөгжингүй улсуудтай харьцуулахад хүн ам цөөнтэй жижиг улс үндэстэнд тооцогдоно. Хүний эрхийн талаарх дэлхийн болон бүс нутгийн хэмжээний баримт бичгүүд нь хүнийг ялгаварлан гадуурхахыг хориглохын зэрэгцээ цөөнхийн бүлгийн зан заншил, соёлыг хамгаалах онцгой нөхцөлүүдийг заасан байдаг.
Хүн бүр бодож сэтгэх, шүтэн бишрэх эрхтэй бөгөөд өөрийн шашнаа шүтэх, үндэсний хэлээрээ ярих, соёлоо дээдлэх эрхтэй. Хувь хүний эрх нь эргээд тухайн жижиг үндэсний хэсгүүдийн өөрийн соёл, хэл, шашнаа хамгаалан авч үлдэж чадахаас шалтгаална хэмээн Хүний эрхийн Зөвлөмжид дурджээ. Эндээс Монгол Улсын иргэдийн хүний эрхийг хамгаалах асуудал дээр үндэсний соёлыг хамгаалах нь чухал болж тавигдаж байна.
Жижиг үндэсний өөрийн соёл, хэлээ хөгжүүлж, шашнаа шүтэх эрхийг хамгаалахын тулд тухайн улсаас үндэслэлтэй бөгөөд бодитой эерэг арга хэмжээ авах шаардлагатай байж болохыг Хүний эрхийн Зөвлөмжид тэмдэглэжээ. Хүний эрхийг хамгаалах нь жижиг үндэсний хэсгүүдийн соёл, шашин ба нийгмийн онцлогийг алдагдуулалгүй хөгжүүлэх, улмаар тухайн нийгмийн нийт бүтцийг баяжуулахад чиглэсэн юм гэж Зөвлөмжид заасан байна.
2.7 сая хүн амтай Монгол Улсад 30 гаруй шашны урсгал нэг дор оршин буй, үүнийг нь бид тэвчээд өнгөрч байгаа нь л жинхэнэ гайхамшиг аж. Манай хүн амын 20 хувь нь 29 төрлийн шашныг "хуваан" шүтэж байна. Энэ тоо баримтыг “Associated Press” сонинд “гайхамшиг” хэмээн нэрийдсэн байна билээ.

Олон шашныг хүндэтгэх нь улс орнуудтай эе эвтэй байхын үндэс болохоос бус олон шашныг нэгэн үндэстэн шүтэх нь мөхөхийн үндэс гэсэн нэгэн судлаачийн үзлийг14 энд дурдмаар байна.
-------------------------------------------
13 Өдрийн сонин. 2012.01.20 №4016

Үргэлжлэл бий

Бусад мэдээ

DSC_5434
DSC_5436
DSC_5436
DSC_5443
DSC_5443
DSC_5448
DSC_5448
20190720_195135
20190720_195135
20190720_195847
20190720_195847
DSC_5432
DSC_5432
20190720_193637
20190720_193637
20190720_194155
20190720_194155
20190720_194232
20190720_194232
20190720_195021
20190720_195021
20190720_195031
20190720_195031
20190720_195053
20190720_195053
20190720_195111
20190720_195111
20190720_192851
20190720_192851
20190720_192924
20190720_192924
20190720_192946
20190720_192946
20190720_193006
20190720_193006
20190720_193254
20190720_193254
20190720_193342
20190720_193342
20190720_193410
20190720_193410
20190720_184012
20190720_184012
20190720_184104
20190720_184104
20190720_184232
20190720_184232
20190720_185117
20190720_185117
20190720_192812
20190720_192812
20190720_192820
20190720_192820
1
1
Previous Next Play Pause
DSC_5434 DSC_5436 DSC_5443 DSC_5448 20190720_195135 20190720_195847 DSC_5432 20190720_193637 20190720_194155 20190720_194232 20190720_195021 20190720_195031 20190720_195053 20190720_195111 20190720_192851 20190720_192924 20190720_192946 20190720_193006 20190720_193254 20190720_193342 20190720_193410 20190720_184012 20190720_184104 20190720_184232 20190720_185117 20190720_192812 20190720_192820 1
Oct 15, 2019 6

➖ ИХ ТАХИЛГА, ТАЙЛГА ➖

67869868_714311292345878_6565927126296428544_n
67915432_338683480410312_5227367102112858112_n
67915432_338683480410312_5227367102112858112_n
67942067_363039307720261_1659455993148342272_n
67942067_363039307720261_1659455993148342272_n
68555634_894277377572409_5183744566691364864_n
68555634_894277377572409_5183744566691364864_n
67107202_1356701847822128_140552620078006272_n
67107202_1356701847822128_140552620078006272_n
67109862_456865738485123_7630053841370611712_n
67109862_456865738485123_7630053841370611712_n
67404112_321104392107705_8604344185803243520_n
67404112_321104392107705_8604344185803243520_n
67404864_363984120955086_6267857246357553152_n
67404864_363984120955086_6267857246357553152_n
67442426_574750793055811_6974654180031987712_n
67442426_574750793055811_6974654180031987712_n
67544912_659132201239471_3891110606329085952_n
67544912_659132201239471_3891110606329085952_n
67554657_2199471143508933_3411461638102974464_n
67554657_2199471143508933_3411461638102974464_n
67602486_604724043392119_4245590646863167488_n
67602486_604724043392119_4245590646863167488_n
67604451_559753104560822_8057341424477143040_n
67604451_559753104560822_8057341424477143040_n
67635567_1404638976357904_8963951661374504960_n
67635567_1404638976357904_8963951661374504960_n
67661919_366564327356938_6204068538106249216_n
67661919_366564327356938_6204068538106249216_n
67775430_646879262491934_4805272774417317888_n
67775430_646879262491934_4805272774417317888_n
67806788_2090056631101072_2265532413268459520_n
67806788_2090056631101072_2265532413268459520_n
Previous Next Play Pause
67869868_714311292345878_6565927126296428544_n 67915432_338683480410312_5227367102112858112_n 67942067_363039307720261_1659455993148342272_n 68555634_894277377572409_5183744566691364864_n 67107202_1356701847822128_140552620078006272_n 67109862_456865738485123_7630053841370611712_n 67404112_321104392107705_8604344185803243520_n 67404864_363984120955086_6267857246357553152_n 67442426_574750793055811_6974654180031987712_n 67544912_659132201239471_3891110606329085952_n 67554657_2199471143508933_3411461638102974464_n 67602486_604724043392119_4245590646863167488_n 67604451_559753104560822_8057341424477143040_n 67635567_1404638976357904_8963951661374504960_n 67661919_366564327356938_6204068538106249216_n 67775430_646879262491934_4805272774417317888_n 67806788_2090056631101072_2265532413268459520_n
Oct 09, 2019 14

Гурав. Отгонтэнгэр хайрханы өмнө ба ар талд

67238349_2414118385333224_503212666345488384_n
67296471_390538878481051_1611814996130398208_n
67296471_390538878481051_1611814996130398208_n
67323595_2509190499102555_5970374475563139072_n
67323595_2509190499102555_5970374475563139072_n
67378170_485181832285044_8893884990836703232_n
67378170_485181832285044_8893884990836703232_n
67402257_2439939996069310_5676186863807758336_n
67402257_2439939996069310_5676186863807758336_n
67429050_460250334798307_6455373293707853824_n
67429050_460250334798307_6455373293707853824_n
67554657_2199471143508933_3411461638102974464_n
67554657_2199471143508933_3411461638102974464_n
67597160_515590272578773_2050750075277148160_n
67597160_515590272578773_2050750075277148160_n
67690936_385136095476038_299166264830459904_n
67690936_385136095476038_299166264830459904_n
s
s
67062590_372029563499320_4620441322145185792_n
67062590_372029563499320_4620441322145185792_n
67162420_2239547413042232_310374020644077568_n
67162420_2239547413042232_310374020644077568_n
Previous Next Play Pause
67238349_2414118385333224_503212666345488384_n 67296471_390538878481051_1611814996130398208_n 67323595_2509190499102555_5970374475563139072_n 67378170_485181832285044_8893884990836703232_n 67402257_2439939996069310_5676186863807758336_n 67429050_460250334798307_6455373293707853824_n 67554657_2199471143508933_3411461638102974464_n 67597160_515590272578773_2050750075277148160_n 67690936_385136095476038_299166264830459904_n s 67062590_372029563499320_4620441322145185792_n 67162420_2239547413042232_310374020644077568_n
Oct 09, 2019 29

Хоёр. Байгалийн содон үзэгдэлтэй тааралдав.

67455835_2341768895939051_1690548378095583232_n
67519299_497286934364513_5257288532946321408_n
67519299_497286934364513_5257288532946321408_n
67555282_936567156706323_1489633596149858304_n
67555282_936567156706323_1489633596149858304_n
67584516_346649556269313_5710655363632594944_n
67584516_346649556269313_5710655363632594944_n
67591092_489183204978698_3661262339107192832_n
67591092_489183204978698_3661262339107192832_n
67630533_2847110138637089_8162435790991785984_n
67630533_2847110138637089_8162435790991785984_n
67635567_1404638976357904_8963951661374504960_n
67635567_1404638976357904_8963951661374504960_n
67756800_341662643445089_4203193126308806656_n
67756800_341662643445089_4203193126308806656_n
67763759_892742257748676_1946949537595654144_n
67763759_892742257748676_1946949537595654144_n
67802942_863425560705852_6980366868787757056_n
67802942_863425560705852_6980366868787757056_n
67932335_2298046716969540_8331059617236779008_n
67932335_2298046716969540_8331059617236779008_n
68243512_2414965568715283_5941983882743119872_n
68243512_2414965568715283_5941983882743119872_n
68277144_2237808279864306_5528474219714707456_n
68277144_2237808279864306_5528474219714707456_n
68345787_484845232351037_6780523475023953920_n
68345787_484845232351037_6780523475023953920_n
67112413_522397864966520_7113654727778238464_n
67112413_522397864966520_7113654727778238464_n
67411898_3336336446378286_7256797608272723968_n
67411898_3336336446378286_7256797608272723968_n
Previous Next Play Pause
67455835_2341768895939051_1690548378095583232_n 67519299_497286934364513_5257288532946321408_n 67555282_936567156706323_1489633596149858304_n 67584516_346649556269313_5710655363632594944_n 67591092_489183204978698_3661262339107192832_n 67630533_2847110138637089_8162435790991785984_n 67635567_1404638976357904_8963951661374504960_n 67756800_341662643445089_4203193126308806656_n 67763759_892742257748676_1946949537595654144_n 67802942_863425560705852_6980366868787757056_n 67932335_2298046716969540_8331059617236779008_n 68243512_2414965568715283_5941983882743119872_n 68277144_2237808279864306_5528474219714707456_n 68345787_484845232351037_6780523475023953920_n 67112413_522397864966520_7113654727778238464_n 67411898_3336336446378286_7256797608272723968_n
Oct 09, 2019 10

Нэг. Их хайрхан хүртэлх аяны зам.

2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
DSC_5209 - Copy
DSC_5209 - Copy
DSC_5220 - Copy
DSC_5220 - Copy
DSC_5235
DSC_5235
DSC_5822
DSC_5822
DSC_5888
DSC_5888
DSC_5890
DSC_5890
DSC_5892
DSC_5892
DSC_5894
DSC_5894
DSC_5952
DSC_5952
DSC_5974
DSC_5974
DSC_5984
DSC_5984
DSC_5985
DSC_5985
DSC_5990
DSC_5990
DSC_6025
DSC_6025
1
1
Previous Next Play Pause
2 3 4 5 6 7 8 9 DSC_5209 - Copy DSC_5220 - Copy DSC_5235 DSC_5822 DSC_5888 DSC_5890 DSC_5892 DSC_5894 DSC_5952 DSC_5974 DSC_5984 DSC_5985 DSC_5990 DSC_6025 1
Oct 09, 2019 10

Хайрханы Лусын тахилга

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6 (2)
6 (2)
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
0
0
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 (2) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0
Oct 09, 2019 9

Тэнгэрийн тахилгыг Говьчууд гүйцэтгэв

Баруун баннер

Баруун баннер

Calendar 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ханшийн мэдээ

Холбоо барих

 

  •  Баянзүрх дүүрэг , 1-р хороо , 22 дуаар байр , 22 тоот.
    Шуудангийн хайрцаг: Улаанбаатар - 49 дүгээр салбар, 922
  •  976-11-458654, Fax: 976-11-458654
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Та бөөгийн тухай мэдлэг хаанаас авдаг вэ?
http://www.zoofirma.ru/