http://www.zoofirma.ru/

Тав. Хайрханы тахилга


Өглөөний 09.00 цагийн Их хайрханд хүндэтгэл үзүүлэх Их тахилга эхэллээ. Их тахилгыг Монгол Бөөгийн Дархан Зайран Ж.Чулуунбаатар,

МБНЭ-ийн Дээд цэцийн гишүүн, Монгол Бөөгийн Тэргүүн Зайран Г.Өлзийхутаг нар тэргүүлэн бөөлж, бусад бөө нар цагаан залбирал хийж хүч нэмсэн билээ.

 

 

DSC_5400
DSC_5400
DSC_5402
DSC_5402
DSC_5475
DSC_5475
DSC_5517
DSC_5517
DSC_5518
DSC_5518
DSC_5522
DSC_5522
DSC_5551
DSC_5551
DSC_5582
DSC_5582
DSC_5591
DSC_5591
DSC_5604
DSC_5604
DSC_5625
DSC_5625
DSC_5636
DSC_5636
DSC_5637
DSC_5637
z5003
z5003
DSC_5274
DSC_5274
DSC_5275
DSC_5275
DSC_5279 - Copy
DSC_5279 - Copy
DSC_5283
DSC_5283
DSC_5286
DSC_5286
DSC_5291
DSC_5291
DSC_5292
DSC_5292
DSC_5303
DSC_5303
DSC_5304
DSC_5304
DSC_5309
DSC_5309
DSC_5317
DSC_5317
DSC_5335
DSC_5335
DSC_5349
DSC_5349
Previous Next Play Pause
DSC_5400 DSC_5402 DSC_5475 DSC_5517 DSC_5518 DSC_5522 DSC_5551 DSC_5582 DSC_5591 DSC_5604 DSC_5625 DSC_5636 DSC_5637 z5003 DSC_5274 DSC_5275 DSC_5279 - Copy DSC_5283 DSC_5286 DSC_5291 DSC_5292 DSC_5303 DSC_5304 DSC_5309 DSC_5317 DSC_5335 DSC_5349