http://www.zoofirma.ru/
 
2014 оны 04 дүгээр    Дугаар 28             Улаанбаатар
сарын 18 -ны  өдөр                                       хот
Монгол бөөгийн цол олгох тухай
2014 оны 4 дүгээр сарын 18-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ийн заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
Нэг. Монгол бөөгийн Их зайран цолоор
1. Д.Одонхүү  МБНЭ-ийн Дээд цэцийн гишүүн,
2. П.Батжаргал  МБНЭ-ийн Хяналтын цэцийн гишүүн
3. Г.Болд   МБНЭ-ийн Дашбалбар сумын бөөгийн зөвлөлийн
тэргүүн
Хоёр. Монгол бөөгийн Тэргүүн зайран, удган цолоор
1. Н.Баярсайхан  МБНЭ-ийн гишүүн
2. Г.Бат-Эрдэнэ  Бөөгийн Хөх тамгат байгууллагын гишүүн
3. И.Болдбаатар  Мөнх тэнгэр өршөө төвийн тэргүүн
4. Н.Дайрий   Бөөгийн “Голомт” төвийн гишүүн
5. Ч.Догсмаа  Бөөгийн “Голомт” төвийн гишүүн
6. Н.Нарангэрэл  ДЦЗ-ийн гишүүн
7. О.Туул   ДЦЗ-ийн гишүүн
8. Ч.Янжинсүрэн  ДЦЗ-ийн гишүүн
9. Т.Одончимэг  Хяналтын цэцийн гишүүн
нарт тус тус цол олгосугай.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ    Д.ЖАРГАЛСАЙХАН

МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ
2014 оны 04 дүгээр    Дугаар 29              Улаанбаатар
сарын 24 -ны  өдөр                                         хот
Монгол бөөгийн цол олгох тухай
2014 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн гишүүдийн шалгалтын санал, хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ийн заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
Нэг. Монгол бөөгийн зайран, удган цолоор
1. Д.Болорцэцэг
2. М.Мягмаржаргал
3. Б.Нарангэрэл
4. А.Тулга
5. Бахаамаазагд
6. Ууганбаяр
нарт тус тус цол олгосугай.
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ    Д.ЖАРГАЛСАЙХАН