http://www.zoofirma.ru/
2014 оны 04 дүгээр    Дугаар 30             Улаанбаатар
сарын 18 -ны  өдөр                                       хот
       МБНЭ-ийн гишүүдэд Монгол бөөгийн               цол олгох тухай
2014 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ийн заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
Нэг. Монгол бөөгийн Тэргүүн зайран, удган цолоор
1. П.Ганболд-Өмнөговь аймгийн МБ-ийн хүрээлэнгийн тэргүүн
2. С.Энхмаа-Өмнөговь аймгийн Бөөгийн хүрээлэнгийн тэргүүн
3. С.Отгондулам-МБНЭ-ийн бага хуралдайн гишүүн
4. М.Энхбаатар- МБНЭ-ийн бага хуралдайн гишүүн
5. Жавзансүрэн- МБНЭ-ийн гишүүн
6. Ч.Дуламжав-Өвөрхангай аймгийн Бөөгийн хүрээлэнгийн тэргүүн
7. Д.Отгончимэг-МБНЭ-ийн гишүүн
8. П.Зоригтбаатар-МБНЭ-ийн ДЦЗ-ийн гишүүн
9. Лхагва-Эрдэнэ- МБНЭ-ийн бага хуралдайн гишүүн
Хоёр. Монгол бөөгийн Зайран цолоор
1. Мялдорж-МБНЭ-ийн гишүүн
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ    Д.ЖАРГАЛСАЙХАН
 
МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ
2014 оны 07 дугаар    Дугаар 31               Улаанбаатар
сарын 03 -ны  өдөр                                        хот
Шагнах тухай
МБНЭ-ээс зохион байгуулсан Хөвсгөл нуурын Их тахилга, тайлгыг зохион байгуулахад оруулсан хувь нэмрийг үнэлж, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ийг 3.3-ийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
    Нэг. Мөнх тэнгэрийн төлөө “Алтан шонхор” медалиар
1. Э.Балжир  Монгол бөөгийн Тэргүүн зайран                         
2. Д.Нямдаваа  Монгол бөөгийн Тэргүүн зайран 
3. В. Жавзансүрэн  Монгол бөөгийн Тэргүүн Удган                       
Хоёр. Мөнх тэнгэрийн төлөө “Мөнгөн шонхор” медалиар
4. И.Энхжаргал  Монгол бөөгийн Удган 
5. Ч.Эрдэнэцогт  Монгол бөөгийн зайран                                                                                      
6. Э.Ариунбаяр  Монгол бөөгийн зайран
7. Г.Сансар   Монгол бөөгийн зайран 
 Гурав. Мөнх тэнгэрийн төлөө “Хүрэл шонхор” медалиар
8. А.Амаржаргал   Монгол бөөгийн Удган 
9. Г.Ганхуяг    Монгол бөөгийн Зайран
10. Ө.Бат-Эрдэнэ   Монгол бөөгийн Зайран 
11. Д.Отгончимэг   Удган, Ганболд
нарыг тус тус шагнасугай.
  
     
            ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                         Д.ЖАРГАЛСАЙХАН