http://www.zoofirma.ru/

2020 оны 06 дугаар сарын 5-ны өдөр МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн жаран долоодугаар хуралдаан Бурхан халдун хайрханы Цагаан аралд болж дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ.Үүнд:
Нэг. БОДЛОГЫН АСУУДАЛ
1. Тэнгэрт мэдүүлэх тухай
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

Хоёр. НЭГДСЭН БОЛОН ОРОН НУТГЫН ТАХИЛГА
2. Бурхан халдуны хайрханы нэгдсэн тахилгын үед мөрдөх журамын тухай.
-Галын тахилга. Монгол бөөгийн тэргүүн зайран П.Эрдэнэбаатар
-Нарны тахилга. Монгол бөөгийн Их зайран Д.Одонхүү
-Хайрханы тахилга. Монгол бөөгийн Их зайран Д.Батжаргал
-Тэнгэрийн тахилга. Монгол бөөгийн Их удган Ц.Отгонсүрэн
-Лусын тахилга. Монгол бөөгийн Их удган Б.Бадамсүрэн