МБНЭ-ийн ДЦХ-н шийдвэрийн дагуу бид баримтад кинонд оролцох зайран, удган нарын кино зураг авах, хуваарийг нарийвчлан гаргаж батлав. Түүний эхлэл болгож МБНЭ-ийн Дээд цэцийн гишүүдийн дугуй ширээнй ярилцлагыг “Монгол бөөгийн Ёс зүй”-ээр хийхээр шийдвэрлэсэн байсан. Энэ ч цаг үеэ олсон чухал сэдэв байлаа.

МБНЭ-ийн хамт олон цагаан сарын шинийн гурванд золголт хийдэг уламжлалтай билээ. Бид түүнийгээ байгууллагын золголт гэж нэрлэдэг. Нэгэн зорилгын дор нэгдэж, хамт олон болохын хувьд цаг хэмнэх үүднээс нэгдсэн золголт хийж байхаар шийдвэрлэсэн билээ.
Энэ удаагийн золголтод МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан, Монгол Улсын ардын жүжигчин А.Энхтайван, Монгол бөөгийн их дархан удган Д.Батчулуун, Монгол бөөгийн дархан удган Д.Энхжаргал, Монгол бөөгийн их зайран П.Батжаргал, Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Д.Дарьчулуун, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Болд, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Ж.Өсөхбаяр, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Өлзийхутаг, Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Бат-Эрдэнэ, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Даарий, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Т.Одончимэг, Монгол бөөгийн удган Б.Батжаргал, Монгол бөөгийн зайран Бэгзжав нар байлаа. Мөн МБНЭ-ийн гишүүд бусад удган, зайран нар оролцлоо.

Их тахилгын ажлын хэсгийг байгуулах
тухай

МБНЭ-ийн дүрмийн “5.12.6. МБНЭ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх” гэсэн заалтыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. Монгол Улсын хойд хэсэгт Хөвсгөл нуурт Их тахилгыг зохион байгуулах
Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Д.Батчулуун-Монгол бөөгийн Их дархан Удган-ажлын хэсгийн ахлагч
Д.Энхжаргал-Монгол бөөгийн Дархан Удган
П.Ганболд-МБНЭ-ийн Хөвсгөл аймгийн бөөгийн тэргүүн, Зайран
Т.Одончимэг-Монгол бөөгийн Тэргүүн удган,

2. Монгол Улсын хойд хэсэгт Хөвсгөл нуурт Их тахилгыг зохион байгуулах Ажлын төлөвлөгөөг 2014 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор Дээд цэцийн Зөвлөлөөр батлуулсугай


Дээд цэцийн зөвлөл
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

МБНЭ-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
МБНЭ-ийн дүрмийн “15.1. Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг Дээд цэцийн Зөвлөлийн гишүүдийн гуравны хоёр хувийн саналаар шийдвэрлэж Бага хуралдайд оруулна. 15.2. Бөөгийн сонгуульт байгууллагын дүрэмд нэмэлт, эсхүл өөрчлөлт оруулах саналын төслийг Дээд болон Бага хуралдайд эхлэхээс 30 (гуч)-аас доошгүй хоногийн өмнө хүргүүлсэн байна.” гэсэн заалтыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. МБНЭ-ийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт Ажлын хэсгийг байгуулсугай.
Ахлагч Д.Одонхүү
гишүүд Ж.Өсөхбаяр
Ц.Батболд
Х.Дангаасүрэн
Д.Дарьчулуун
Я.Мөнгөнсувд

2. Дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг 2014 оны 9 дүгээр сарын 1-ний дотор Дээд цэцийн Зөвлөлд танилцуулсугай.


Дээд цэцийн зөвлөл
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

МБНЭ-ийн дүрмийн “4.3.Аймаг хот, дүүрэг дахь бөөгийн хүрээлэнг Дээд цэцийн Зөвлөлийн шийдвэрээр байгуулна. 4.9.1.МБНЭ-ийн анхан шатны байгууллагуудыг нэгтгэсэн Бөөгийн бүсчилсэн байгууллагууд байна. 4.9.2.Бөөгийн үйл ажиллагааг Баруун бүс, Төвийн бүс, Зүүн бүс, Хойд бүс, өмнөд бүс гэж бүсчилэн хувааж, бөөгийн тэргүүнүүдийг сонгоно.” гэсэн заалтыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

2013 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар дараах асуудлыг авч хэлэлцлээ.


1. Монгол туурагтны Их тахилгыг зохион байгуулах тухай
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

2. “Цаст хайрхан”-ы тахилгыг зохион байгуулах ажлын явцын тухай
МБНЭ-ийн Бага хуралдайн гишүүн, Тэргүүн Зайран Д.Дарьчулуун

3. МБНЭ-ийн цол, шагналын загварын тухай
МБНЭ-ийн Дэд Ерөнхийлөгч, Дархан Удган Д.Энхжаргал

4. МБНЭ-ээс Хөвсгөл, Орхон, Булган аймагт ажилласан тухай мэдээлэл
МБНЭ-ийн Дэд Ерөнхийлөгч, Их Дархан Удган Д.Батчулуун

5. МБНЭ-ийн 1 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай.
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

6. МБНЭ-ийн Дэд Ерөнхийлөгч Чинбатад тусламж үзүүлэх тухай
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

7. МБНЭ-ийн бага хуралдайг зарлах тухай
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

 

2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн жаран тавдугаар хуралдаан болж дараах асуудлуудыг хэлэлцлээ.Үүнд:
Нэг. БОДЛОГЫН АСУУДАЛ
1. Цаг үеийн үйл явдлын тухай
Монгол бөөгийн их зайран П.Батжаргал
2. 2019 оны ДЦХ-н гишүүдийн МАНЛАЙЛАЛ
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан
-Захирамж танилцуулав
3. МБНЭ-ийн ДЦХ-х гишүүнээр сонгох, хасах тухай асуудал
-Тогтоол батлах тухай
МБНЭ-ийн бөөгийн зөвлөл
4. МБНЭ-ийн санхүүжилтийн тухай
-Тогтоол батлах тухай
Монгол бөөгийн удган Сэргэлэн

Хоёр. НЭГДСЭН БОЛОН ОРОН НУТГЫН ТАХИЛГА
5. 2020 оны хийх ажлын төлөвлөгөөний тухай:
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан
6. Бурхан халдуны нэгдсэн тахилгад бөөлөх улаач нарын тухай
МБНЭ-ийн Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч,
Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү
-Тогтоол батлах тухай
7. 2020 оны “Мөсний баяр”-ын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай
Хөвсгөл аймгийн бөөгийн хүрээлэнгийн удирдагч,
Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Эрдэнэбаатар
Монгол бөөгийн удган Т. Цэндсүрэн

Гурав. ГАДААД ХАРИЛЦАА
8. Дэлхийн шашины өдөрт оролцсон тухай
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

Дөрөв. ДОТООД АСУУДАЛ
9. Шинэ жилийн арга хэмжээг зохион байгуулсан дүнгийн тухай
Монгол бөөгийн зайран Ц.Тамжид
Тус тус хэлэлцлээ.
Хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан Д.Жаргалсайхан, Д.Одонхүү, П.Батжаргал, Т.Баттогтох, Ц.Отгонсүрэн, Отгончимэг, Маахүү, Оюунтуул, Б.Мөнхчулуун, Ц.Тамжид, С. Сэргэлэн, Цэндсүрэн нар үг хэлж санал бодлоо илэрхийллээ.

Хуралдаан 2019 оны ДЦХ-н гишүүдийн МАНЛАЙЛАЛ-ын дүнг нэг бүрчлэн хэлэлцэж, хуралд суудаггүй, нэгдсэн үйл ажиллагаанд оролцдоггүй, татвараа төлдөггүй гишүүдэд хариуцлага тооцож, Дууд цэцийн хуралдайн гишүүнээс Ч.Наранцэцэг, Баярмаа, Хандам, Мөнхнаран, Одгэрэл, Сумьяа нарыг чөлөөллөө.
МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн гишүүнээр Ч.Гаваангүнчин, Ж.Ариунтуяа, Ж.Эрдэнэцэцэг нарыг шинээр сонголоо.
Шуурхай байдлыг хангах зорилгоор МБНЭ-ийн ДЦХ-н гишүүдийг Бөөгийн зөвлөл, Төлөөллийн зөвлөл, Залуучуудын зөвлөлд хувиарласан МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгчийн захирамжийг танилцууллаа.
Спортын арга хэмжээг дан улаач нарын дунд зохион байгуулсан нь оролцох цар хүрээнд нөлөөллөө. Тиймээс дараагийн спортын арга хэмжээг тодорхой төрөлд улаач нар дангаараа, бусад ангилалд гишүүд, түшээ, дэмжигчидийг оруулж байхаар шийдлээ.
Шинэ жилийн цэнгүүнийг тухайн жилд Бөөгийн цол хүртэгчид, хөдөлмөр, зүтгэлээр шалгарч шагнал авагчдад олгох хүндэтгэлийн ажиллагаа болгон өөрчилж зохион байгуулахаар шийдвэрлэлээ.
Цаг үеийн асуудлаар тусгайлан хэлэлцсэн бөгөөд олон хүн санал дүгнэлтээ хэллээ. Онгодын айлдварууд, хуралд яригдсан асуудлыг нэгтгэн дүгнэж шийдвэр гаргахыг Бөөгийн зөвлөлд үүрэг болголоо.
2020 оны “Мөсний баяр”-ын арга хэмжээг зохион байгуулахтай холбогдуулан Хөвсгөл аймгийн сумдын бөөгийн зөвлөлийн удирдагчид, Бөөгийн хүрээлэнгийн тэргүүлэгчид, Монгол бөөгийн алдартай төлөөлөгч нарыг оролцуулсан зөвлөлдөх уулзалтыг 2020 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр хийхээр тогтлоо.
Дээд цэцийн хуралдайн жаран тавдугаар хуралдаан МБНЭ-ийн байранд 9.30 эхэлж, 16.10-д дууслаа.
Мэдээллийн ажилтан


БӨӨГИЙН ШУУРХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Цаг үеийн асуудлаар МБНЭ-ийн ДЦХ-н гишүүд хэлэлцээд дараах асуудлаар шийдэлд хүрлээ. Монголын бөө нарын онгод, сахиусны айлдваруудыг нэгтгэн дүгнээд Онгодын айлдваруудын зарим зүйлийг нууцалж, нийтэд ил болох зүйлийг тодорхойллоо.
Гарч болох эрсдэлээс сэргийлж болох бөгөөд түүнд хэрэглэгдэх зүйл нь монголчуудын амьдарч буй уул, талд байгаа элбэг зүйл бөгөөд түүнийг утаж хэрэглэх хэлбэрээр ариутгаж ашиглаж болно. Энэ арга нь монголчуудын дунд эрт үеээс өргөн олныг хамарсан өвчлөлийн үед хүн малыг хамгаалах зорилгоор уламжлан хэрэглэж ирсэн энгийн арга юм.
Хэрэглэхдээ бие, жин орон зайн зөв зохистой байдлыг хангаж ажиллахыг эрхэмлэхийг хүссэн. Хэтрүүлбэл “хор” болно.
Мөн монголчууд эртнээс хэрэглэж ирсэн хувь хүний биеэ даасан ахуйн хэрэгсэлээ сэргээн хэрэглэж, хэвшүүлэхэд анхаарах нь зүйтэй байна гэлээ.
Хүн төрлөхтөн, түмэн олныг өвчин зовлонгоос хэтлэх зорилгоор Бүх бөө нар нэгдсэн залбиралыг 2020 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 12 цагаас шүтлэгтэн олон өргөлөө өргөж эхлэх ба 22,00 цагаас улаач нар өөрсдийн онгод, сахиусын өргөөнд залбиралаа нэгэн зэрэг хийхийг улаач нарт уриалж байна.
Онгод сахиусын мэдээлсэн онцгой мэдээллийг Бөөгийн зөвлөлд нэгтгэн авч байна.

 

Бусад мэдээ

Баруун баннер

Баруун баннер

Calendar 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ханшийн мэдээ

Холбоо барих

 

  •  Баянзүрх дүүрэг , 1-р хороо , 22 дуаар байр , 22 тоот.
    Шуудангийн хайрцаг: Улаанбаатар - 49 дүгээр салбар, 922
  •  976-11-458654, Fax: 976-11-458654
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Та бөөгийн тухай мэдлэг хаанаас авдаг вэ?
http://www.zoofirma.ru/