http://www.zoofirma.ru/

2012 онд МБНЭ хэмээн хамтын удирдлагын байгууллага монгол бөөд бий болов. Олон тулгамдсан асуудал байсан. Түүний нэг нь сурталчилгаа байсан. Санхүүгийн чадамж муу байсан тул сурталчилгаа орхигдоод байв.


МБНЭ-ийн Дээд цэцийн гишүүнээр “Үндэстэн” телевиз, Дагвадорж, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Т.Одончимэг /Өөдөө удган/ нар элсэв. Ингэснээр МБНЭ, түүний гишүүдийг сурталчлах шаардлагад томоохон ахиц гарах нөхцөл бий болов.
“Үндэстэн” телевиз, Дагвадорж, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Т.Одончимэг /Өөдөө удган/ нартай ярилцаж, тэдний санаачлага дээр тулгуурлан МБНЭ, гишүүдээ сурталчлах сурталчилгааны ажлыг эхлүүлэх болсон.
МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдаанаар хэлэлцэж “Телевизийн нэвтрүүлгийг хийх тухай” шийдвэр гаргажээ.
Энэ шийдвэрийн дагуу, МБНЭ-ийн ДЦ-ийн гишүүн бүр:
-Телевизийн нэвтрүүлэгт зориулан тухайн гишүүн бүр теле зураг авалтад 150 мянган төгрөг зарцуулах,
-МБНЭ-ээс унаагаар үйлчлэх, /Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотод /
-МБНЭ өөрийн телекамераар зураг авах
- Удган Т.Одончимэг нэвтрүүлгийг хөтлөх үүрэг хүлээж ажилласан байдаг.
Хамтарсан зураг авалт хийсний дараа “Тэнгэрийн цаг” нэвтрүүлгээр цуврал материал гаргаж байсан боловч үндсэн эх материалаа МБНЭ-д өгөөгүй юм.
2014 онд болсон энэхүү “Тэнгэрийн цаг” цуврал хөрөг нэвтрүүлгийн албан ёсны эрхийг Д.Давгадорж, Д.Одончимэг нар БНХАУ-ын судлаачид шилжүүлж, улмаар өвөрмонголд худалдаанд гарах болсон байна.
2014 онд хийгдсэн МБНЭ-ийн энэхүү цуврал нэвтрүүлгийг таван жилийн дараа олж өөрийн сайтад анх удаа тавьж байна.

МБНЭ-ИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭР
2014.03. 12 №01 Улаанбаатар хот

Телевизийн нэвтрүүлгийг хийх тухай

МБНЭ-ийн дүрмийг үндэслэн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдаанаас ТОГТООХ НЬ:
Нэг. МБНЭ-ийн Дээд цэцийн гишүүдийг телевизээр сурталчлах ажлыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. МБНЭ-ийн Дээд цэцийн гишүүд нь телевизээр сурталчлах дөчин минутын нэвтрүүлэгийн зардалд нэг удаа 150000 \нэг зуун тавин мянган\ төгрөгөөр, хөдөө орон нутагт ажиллахад шатахуун бусад зардлыг өөрсдөөсөө хариуцан гаргаж ажилласугай.

ДЭЭД ЦЭЦИЙН ЗӨВЛӨЛ
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Д.ЖАРГАЛСАЙХАН


ҮНДЭСТЭН” ТЕЛЕВИЗЭЭР МБНЭ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ
СУРТАЛЧЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№ САР ӨДӨР ХЭНИЙГ СУРТАЛЧЛАХ
a. 2 дугаар сар 12 Батсайхан ярилцлага
2. 15 Бадарчийн ярилцлага
3. 19 Дангаасүрэн, Энхмаа
4. 22 Одончимэг, Одонхүү, Хишигжаргал
5. 26 Чулуунбаатар
6. 3 дугаар сар 5 Өлзийхутаг
7. 8 Дугуй ширээний ярилцлага 1
8. 12 Хишигжаргал
9. 15 Хишигжаргал ярилцлага
10. 19 Одонхүү
11. 22 Одонхүү ярилцлага
12. 26 Байгалмаа
13. 29 Дугуй ширээний ярилцлага 2
14. 4 дүгээр сар 2 Туул
15. 5 Дугуй ширээний ярилцлага 3
16. 9 Бадамсүрэн
17. 12 Дугуй ширээний ярилцлага 4
18. 16 Мялдорж
19. 19 Дугуй ширээний ярилцлага 5
20. 23 Нанжаа
21. 26 Отгондулам
22. 30 Эрдэнэчимэг
23. 5 дугаар сар 3 Болорцэцэг
24. 7 Д.Энхжаргал
25. 10 Д.Энхжаргал ярилцлага
26. 14 Ж.Алтанчимэг
27. 17 Ж.Алтанчимэг ярилцлага
28. 21 Хурцжавхлан
29. 24 Хурцжавхлангийн ярилцлага
30. 28 П.Батжаргал
31. 31 П.Батжаргал ярилцлага
32. 6 дугаар сар 4 Отгонсүрэн
33. 7 Отгонсүрэнгийн ярилцлага
34. 11 Д.Батчулуун
35. 14 Д.Батчулууны ярилцлага
36. 18 Ш.Энхбаяр
37. 21 Ц.Батболд
38. 25 Ц.Батболд ярилцлага
39. 28 Н.Мягмарсүрэн
40. 7 Дугаар сар 2 Ц.Хадхүү
41. 5 Ц.Хадхүү ярилцлага
42. 9 О.Даваасүрэн
43. 12 Ц.Оюунбат
44. 16 Өсөхбаяр
45. 19 Өсөхбаярын ярилцлага
46. 23 Д.Дарьчулуун
47. 26 Н.Нарангэрэл
48. 30 Ч.Догсмаа
49. 8 дугаар сар 2 П.Зоригтбаатар
50. 6 Ч.Янжинсүрэн
51. 9 Төгсжаргал
52. 13 Төгсжаргал
53. 16 Л.Амгаланням
54. 20 Я.Мөнгөнсувд
55. 23 Дарий
56. 27 И.Болдбаатар

ТӨЛӨВЛӨСӨН: Д. ОДОНЧИМЭГ

Энэхүү шийдвэрийг 57,1 хувьтай биелүүлжээ.