Уншиж байна...

Монгол их гүрний нутаг дэвсгэрт амьдарч байсан бөө нарын өмсгөлийн тавьж байгаа болно. Үүнд Уулын Алтай, Тува, Буриад, (Байгал нуурын эргэн тойрон), Хатилган, барга, Тайгын цаатан, Өвөрмонгол, Хөх нуур, шинжаны монголчууд, Хорчин бөө зэрэг олон язгуур хамаарна.
Энэхүү зураг № 10-д бөөгийн хуяг нь Х1Х зууны сүүлчээр 1924 онд олж авсан. Бугын арьсаар хийсэн. Хүрэл, зэс, болд метал ашигласан. Өргөн диаметр нь 48 см, өндөр нь 65 см хэмжээтэй байна.
Тайлбар: МБНЭ-ийн хамт олон тодорхой бодлого баримталж ажиллахаар шийдвэрлэсэн.
Монголын Бөөгийн Нэгдсэн Эвлэлийн бага хуралдайн есдүгээр хуралдаанаар \2015.10.09\ Монгол бөөд тулгамдсан асуудлууд, Монгол бөөгийн түүхэн уламжлал, судалгаа дүнг үндэслэн хэлэлцээд шийдвэр гаргасан.
Нэгдүгээрт: Монгол бөөгийн хөгжилд уламлалт бус жаяг газар авч, хүмүүсийн оюун санааны дархлаанд сөрөг зан үйл дэлгэрч, бөөгийн зан үйлд байгаагүй суваргыг толгой дээрээ залахыг МБНЭ-ийн гишүүд үлгэрлэн хориглосон.
Хоёрдугаарт: Хадагийг өргөлд ашиглахаас татгалзах, Байгалын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийсэн даавуу цуударыг өргөн хэрэглэх шийдвэрийг Монголын нийт бөө нарт хэрэгжүүлэхээр уриалан гаргасан. Учир нь мод, модлог ургамалд хадаг уяж, үхүүлэх, нийлэг эдээр хийсэн даавуу материалыг ашиглах нь байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх, хог хаягдал бий болгож байна.
Гуравдугаарт: МБНЭ-ийн хамт олон Монгол бөөгийн хөгжилд онцгой чухал байр суурь эзлэх Монгол бөөгийн хуяг дуулга, Монгол бөөгийн хуяг дуулгыг уламжлалт дэг жаягаар хэрэглэх зорилтыг дэвшүүлж байна.
Энэ хүрээнд сүүлийн зуунд хэрэглэгдэж ирсэн бөөгийн хуяг дуулганы талаар мэдээлэл хүргэж байна. Хаанаас гаралтай, ямар язгуур, угсааны болохыг тодорхойлж үзнэ биз ээ. Болгоон авч дотроо тунгаан бодож соёрхоно уу.
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

zxc4792
zxc4792
zxc4791
zxc4791
Previous Next Play Pause
zxc4792 zxc4791

Монгол их гүрний нутаг дэвсгэрт амьдарч байсан бөө нарын өмсгөлийн тавьж байгаа болно. Үүнд Уулын Алтай, Тува, Буриад, (Байгал нуурын эргэн тойрон), Хатилган, барга, Тайгын цаатан, Өвөрмонгол, Хөх нуур, шинжаны монголчууд, Хорчин бөө зэрэг олон язгуур хамаарна.
Энэхүү зураг № 09-д бөөгийн Малгай байна. Х1Х зууны сүүлчээр 1916 онд Цэцэн хан аймгаас олж авсан. Хүрэл, метал ашигласан. Өргөн диаметр нь 52 см, өндөр нь 13 см хэмжээтэй байна. Буддагийн бэлэг тэмдэг нилээд орж ирсэн нь онцлог байна.
Тайлбар: МБНЭ-ийн хамт олон тодорхой бодлого баримталж ажиллахаар шийдвэрлэсэн.
Монголын Бөөгийн Нэгдсэн Эвлэлийн бага хуралдайн есдүгээр хуралдаанаар \2015.10.09\ Монгол бөөд тулгамдсан асуудлууд, Монгол бөөгийн түүхэн уламжлал, судалгаа дүнг үндэслэн хэлэлцээд шийдвэр гаргасан.
Нэгдүгээрт: Монгол бөөгийн хөгжилд уламлалт бус жаяг газар авч, хүмүүсийн оюун санааны дархлаанд сөрөг зан үйл дэлгэрч, бөөгийн зан үйлд байгаагүй суваргыг толгой дээрээ залахыг МБНЭ-ийн гишүүд үлгэрлэн хориглосон.
Хоёрдугаарт: Хадагийг өргөлд ашиглахаас татгалзах, Байгалын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийсэн даавуу цуударыг өргөн хэрэглэх шийдвэрийг Монголын нийт бөө нарт хэрэгжүүлэхээр уриалан гаргасан. Учир нь мод, модлог ургамалд хадаг уяж, үхүүлэх, нийлэг эдээр хийсэн даавуу материалыг ашиглах нь байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх, хог хаягдал бий болгож байна.
Гуравдугаарт: МБНЭ-ийн хамт олон Монгол бөөгийн хөгжилд онцгой чухал байр суурь эзлэх Монгол бөөгийн хуяг дуулга, Монгол бөөгийн хуяг дуулгыг уламжлалт дэг жаягаар хэрэглэх зорилтыг дэвшүүлж байна.
Энэ хүрээнд сүүлийн зуунд хэрэглэгдэж ирсэн бөөгийн хуяг дуулганы талаар мэдээлэл хүргэж байна. Хаанаас гаралтай, ямар язгуур, угсааны болохыг тодорхойлж үзнэ биз ээ. Болгоон авч дотроо тунгаан бодож соёрхоно уу.
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

Монгол их гүрний нутаг дэвсгэрт амьдарч байсан бөө нарын өмсгөлийн тавьж байгаа болно. Үүнд Уулын Алтай, Тува, Буриад, (Байгал нуурын эргэн тойрон), Хатилган, барга, Тайгын цаатан, Өвөрмонгол, Хөх нуур, шинжаны монголчууд, Хорчин бөө зэрэг олон язгуур хамаарна.
Энэхүү зураг № 08-д бөөгийн хуяг, дуулга, өмсгөл бол Х1Х зууны сүүлчээр (1916 онд Цэцэн хан аймгийн зайран Д-ийн ) хэрэглэгдэж байсан бөөгийн хувцас юм. Толийг нь анзаарахыг хүсч байна, 9 см тойрогтой. Өргөн нь 50 см, өндөр нь 137 см хэмжээтэй байна. Маш их металлаг хэрэгсэлээр чимэглэсэн байна.
Тайлбар: МБНЭ-ийн хамт олон тодорхой бодлого баримталж ажиллахаар шийдвэрлэсэн.
Монголын Бөөгийн Нэгдсэн Эвлэлийн бага хуралдайн есдүгээр хуралдаанаар \2015.10.09\ Монгол бөөд тулгамдсан асуудлууд, Монгол бөөгийн түүхэн уламжлал, судалгаа дүнг үндэслэн хэлэлцээд шийдвэр гаргасан.
Нэгдүгээрт: Монгол бөөгийн хөгжилд уламлалт бус жаяг газар авч, хүмүүсийн оюун санааны дархлаанд сөрөг зан үйл дэлгэрч, бөөгийн зан үйлд байгаагүй суваргыг толгой дээрээ залахыг МБНЭ-ийн гишүүд үлгэрлэн хориглосон.
Хоёрдугаарт: Хадагийг өргөлд ашиглахаас татгалзах, Байгалын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийсэн даавуу цуударыг өргөн хэрэглэх шийдвэрийг Монголын нийт бөө нарт хэрэгжүүлэхээр уриалан гаргасан. Учир нь мод, модлог ургамалд хадаг уяж, үхүүлэх, нийлэг эдээр хийсэн даавуу материалыг ашиглах нь байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх, хог хаягдал бий болгож байна.
Гуравдугаарт: МБНЭ-ийн хамт олон Монгол бөөгийн хөгжилд онцгой чухал байр суурь эзлэх Монгол бөөгийн хуяг дуулга, Монгол бөөгийн хуяг дуулгыг уламжлалт дэг жаягаар хэрэглэх зорилтыг дэвшүүлж байна.
Энэ хүрээнд сүүлийн зуунд хэрэглэгдэж ирсэн бөөгийн хуяг дуулганы талаар мэдээлэл хүргэж байна. Хаанаас гаралтай, ямар язгуур, угсааны болохыг тодорхойлж үзнэ биз ээ. Болгоон авч дотроо тунгаан бодож соёрхоно уу.
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

zxc4787
zxc4787
zxc4785
zxc4785
zxc4786
zxc4786
Previous Next Play Pause
zxc4787 zxc4785 zxc4786

Монгол их гүрний нутаг дэвсгэрт амьдарч байсан бөө нарын өмсгөлийн тавьж байгаа болно. Үүнд Уулын Алтай, Тува, Буриад, (Байгал нуурын эргэн тойрон), Хатилган, барга, Тайгын цаатан, Өвөрмонгол, Хөх нуур, шинжаны монголчууд, Хорчин бөө зэрэг олон язгуур хамаарна.
Энэхүү зураг № 07-д бөөгийн хуяг, дуулга, өмсгөл бол Х1Х зууны сүүлчээр (1911 онд авсан) хэрэглэгдэж байсан бөөгийн хувцас юм. Болд, зэс, мөнгөн хэрэгсэлтэй, Өргөн нь 48 см, өндөр нь 110 см хэмжээтэй байна. Маш их металлаг хэрэгсэлээр чимэглэсэн байна. Энэ үеэс буддагийн эд зүйл ихээр орж эхэлсэн байна. Түүнийг онцлон харуулав. Бөөг устгаж чадахгүй болохоо ойлгосон шашин эд зүйлсээр дамжуулан нөлөөлөх болсон.
Тайлбар: МБНЭ-ийн хамт олон тодорхой бодлого баримталж ажиллахаар шийдвэрлэсэн.
Монголын Бөөгийн Нэгдсэн Эвлэлийн бага хуралдайн есдүгээр хуралдаанаар \2015.10.09\ Монгол бөөд тулгамдсан асуудлууд, Монгол бөөгийн түүхэн уламжлал, судалгаа дүнг үндэслэн хэлэлцээд шийдвэр гаргасан.
Нэгдүгээрт: Монгол бөөгийн хөгжилд уламлалт бус жаяг газар авч, хүмүүсийн оюун санааны дархлаанд сөрөг зан үйл дэлгэрч, бөөгийн зан үйлд байгаагүй суваргыг толгой дээрээ залахыг МБНЭ-ийн гишүүд үлгэрлэн хориглосон.
Хоёрдугаарт: Хадагийг өргөлд ашиглахаас татгалзах, Байгалын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийсэн даавуу цуударыг өргөн хэрэглэх шийдвэрийг Монголын нийт бөө нарт хэрэгжүүлэхээр уриалан гаргасан. Учир нь мод, модлог ургамалд хадаг уяж, үхүүлэх, нийлэг эдээр хийсэн даавуу материалыг ашиглах нь байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх, хог хаягдал бий болгож байна.
Гуравдугаарт: МБНЭ-ийн хамт олон Монгол бөөгийн хөгжилд онцгой чухал байр суурь эзлэх Монгол бөөгийн хуяг дуулга, Монгол бөөгийн хуяг дуулгыг уламжлалт дэг жаягаар хэрэглэх зорилтыг дэвшүүлж байна.
Энэ хүрээнд сүүлийн зуунд хэрэглэгдэж ирсэн бөөгийн хуяг дуулганы талаар мэдээлэл хүргэж байна. Хаанаас гаралтай, ямар язгуур, угсааны болохыг тодорхойлж үзнэ биз ээ. Болгоон авч дотроо тунгаан бодож соёрхоно уу.
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

zxc4774
zxc4774
zxc4775
zxc4775
zxc4772
zxc4772
zxc4773
zxc4773
zxc4776
zxc4776
zxc4777
zxc4777
zxc4778
zxc4778
Previous Next Play Pause
zxc4774 zxc4775 zxc4772 zxc4773 zxc4776 zxc4777 zxc4778

Монгол их гүрний нутаг дэвсгэрт амьдарч байсан бөө нарын өмсгөлийн тавьж байгаа болно. Үүнд Уулын Алтай, Тува, Буриад, (Байгал нуурын эргэн тойрон), Хатилган, барга, Тайгын цаатан, Өвөрмонгол, Хөх нуур, шинжаны монголчууд, Хорчин бөө зэрэг олон язгуур хамаарна.
Энэхүү зураг № 06-д бөөгийн хуяг, дуулга, өмсгөл бол Х1Х зууны сүүлчээр (1911 онд авсан) хэрэглэгдэж байсан бөөгийн хувцас юм. Болд, зэс, мөнгөн хэрэгсэлтэй, Өргөн нь 48 см, өндөр нь 110 см хэмжээтэй байна. Энэ үеэс буддагийн эд зүйл ихээр орж эхэлсэн байна. Түүнийг онцлон харуулав. Бөөг устгаж чадахгүй болохоо ойлгосон шашин эд зүйлсээр дамжуулан нөлөөлөх болсон.
Тайлбар: МБНЭ-ийн хамт олон тодорхой бодлого баримталж ажиллахаар шийдвэрлэсэн.
Монголын Бөөгийн Нэгдсэн Эвлэлийн бага хуралдайн есдүгээр хуралдаанаар \2015.10.09\ Монгол бөөд тулгамдсан асуудлууд, Монгол бөөгийн түүхэн уламжлал, судалгаа дүнг үндэслэн хэлэлцээд шийдвэр гаргасан.
Нэгдүгээрт: Монгол бөөгийн хөгжилд уламлалт бус жаяг газар авч, хүмүүсийн оюун санааны дархлаанд сөрөг зан үйл дэлгэрч, бөөгийн зан үйлд байгаагүй суваргыг толгой дээрээ залахыг МБНЭ-ийн гишүүд үлгэрлэн хориглосон.
Хоёрдугаарт: Хадагийг өргөлд ашиглахаас татгалзах, Байгалын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийсэн даавуу цуударыг өргөн хэрэглэх шийдвэрийг Монголын нийт бөө нарт хэрэгжүүлэхээр уриалан гаргасан. Учир нь мод, модлог ургамалд хадаг уяж, үхүүлэх, нийлэг эдээр хийсэн даавуу материалыг ашиглах нь байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх, хог хаягдал бий болгож байна.
Гуравдугаарт: МБНЭ-ийн хамт олон Монгол бөөгийн хөгжилд онцгой чухал байр суурь эзлэх Монгол бөөгийн хуяг дуулга, Монгол бөөгийн хуяг дуулгыг уламжлалт дэг жаягаар хэрэглэх зорилтыг дэвшүүлж байна.
Энэ хүрээнд сүүлийн зуунд хэрэглэгдэж ирсэн бөөгийн хуяг дуулганы талаар мэдээлэл хүргэж байна. Хаанаас гаралтай, ямар язгуур, угсааны болохыг тодорхойлж үзнэ биз ээ. Болгоон авч дотроо тунгаан бодож соёрхоно уу.
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

zxc4769
zxc4769
zxc4768
zxc4768
zxc4770
zxc4770
Previous Next Play Pause
zxc4769 zxc4768 zxc4770

Энэхүү зураг № 02-д бөөгийн хуяг, дуулга, өмсгөл бол Х1Х зууны үед \1885 онд авсан\ хэрэглэгдэж байсан бөөгийн хувцас юм. Өргөн нь ороод 46 см, өндөр нь 92 см ханцуйны урт 52 см хэмжээтэй байна.
Тайлбар: МБНЭ-ийн хамт олон хэлэлцээд Монгол бөөд тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцээд тодорхой бодлого баримталж ажиллахаар шийдвэрлэсэн билээ.
Монголын Бөөгийн Нэгдсэн Эвлэлийн бага хуралдайн есдүгээр хуралдаанаар \2015.10.09\ Монгол бөөгийн түүхэн уламжлал, судалгаа дүнг үндэслэн дараах шийдвэр гаргасан.
Нэгдүгээрт: Монгол бөөгийн хөгжилд уламлалт бус жаяг газар авч, хүмүүсийн оюун санааны дархлаанд сөрөг зан үйл дэлгэрч, бөөгийн зан үйлд байгаагүй суваргыг толгой дээрээ залахыг МБНЭ-ийн гишүүд үлгэрлэн хориглох тухай асуудал байсан.
Хоёрдугаарт: Хадагийг өргөлд ашиглах, мод, модлог ургамалд уяж үхүүлэх зэргээр байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх, хог хаягдал бий болгох, Байгалын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийсэн даавуу цуударыг өргөн хэрэглэж, нийлэг эдээр хийсэн даавуу материалыг ашиглахаас татгалзах шийдвэрийг Монголын нийт бөө нарт хэрэгжүүлэхээр уриалан гаргасан билээ. Эдгээр шийдвэр амьдралд биелэлээ олж хэрэгжиж байна.
МБНЭ-ийн хамт олон Монгол бөөгийн хагжилд онцгой чухал байр суурь эзлэх Монгол бөөгийн хуяг дуулганы чиглэлд онцгойлон анхаарч ажиллаж байна.
Гуравдугаарт: Монгол бөөгийн хуяг дуулгыг уламжлалт дэг жаягаар хэрэглэх зорилтыг дэвшүүлж байна. Энэ хүрээнд сүүлийн зуунд хэрэглэгдэж ирсэн бөөгийн хуяг дуулганы талаар мэдээлэл хүргэж байна. Хаанаас гаралтай, ямар язгуур, угсааны болохыг тодорхойлж үзнэ биз ээ. Болгоон авч дотроо тунгаан бодож соёрхоно уу.
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

zxc4752
zxc4752
zxc4753
zxc4753
zxc4755
zxc4755
zxc4754
zxc4754
Previous Next Play Pause
zxc4752 zxc4753 zxc4755 zxc4754

МБНЭ-ийн хамт олон хэлэлцээд Монгол бөөд тулгамдсан асуудлуудыг хэлэлцээд тодорхой бодлого баримталж ажиллахаар шийдвэрлэсэн билээ.
Монголын Бөөгийн Нэгдсэн Эвлэлийн бага хуралдайн есдүгээр хуралдаанаар \2015.10.09\ Монгол бөөгийн түүхэн уламжлал, судалгаа дүнг үндэслэн дараах шийдвэр гаргасан.
Нэгдүгээрт: Монгол бөөгийн хөгжилд уламлалт бус жаяг газар авч, хүмүүсийн оюун санааны дархлаанд сөрөг зан үйл дэлгэрч, бөөгийн зан үйлд байгаагүй суваргыг толгой дээрээ залахыг МБНЭ-ийн гишүүд үлгэрлэн хориглох тухай асуудал байсан.
Хоёрдугаарт: Овоонд хадаг өргөж, хог хаягдал үүсгэх, мод, модлог ургамлыг хадгаар боймилж уяж үхүүлэх зэргээр Монгол бөөгийн зан үйл хийхийг хориглосон. Хадагийг өргөлд ашиглах, мод, модлог ургамалд уяж үхүүлэх зэргээр байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэх, хог хаягдал бий болгох, Байгалын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийсэн даавуу цуударыг өргөн хэрэглэж, нийлэг эдээр хийсэн даавуу материалыг ашиглахаас татгалзах шийдвэрийг Монголын нийт бөө нарт хэрэгжүүлэхээр уриалан гаргасан билээ.
Эдгээр шийдвэр амьдралд биелэлээ олж хэрэгжиж байна.
МБНЭ-ийн хамт олон Монгол бөөгийн хагжилд онцгой чухал байр суурь эзлэх Монгол бөөгийн хуяг дуулганы чиглэлд онцгойлон анхаарч ажиллаж байна.
Гуравдугаарт: Монгол бөөгийн хуяг дуулгыг уламжлалт дэг жаягаар хэрэглэх зорилтыг дэвшүүлж байна. Энэ хүрээнд сүүлийн зуунд хэрэглэгдэж ирсэн бөөгийн хуяг дуулганы талаар мэдээлэл хүргэж байна. Хаанаас гаралтай, ямар язгуур, угсааны болохыг тодорхойлж үзнэ биз ээ. Болгоон авч дотроо тунгаан бодож соёрхоно уу.
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан
Энэхүү зураг № 01-д бөөгийн хуяг, дуулга, өмсгөл бол Х1Х зууны үед \1884 онд авсан\ хэрэглэгдэж бөөгийн хувцас байсан. Өргөн нь ханцуйны урт ороод 56 см, андар нь 120 см хэмжээтэй байна.

zxc4746
zxc4746
zxc4747
zxc4747
zxc4748
zxc4748
Previous Next Play Pause
zxc4746 zxc4747 zxc4748

Асар тэнгэрээсээ бууж
Алтан лусаасаа дэгдэж хайрла.
Буян хашаа болж дунд үеэрээ тогтож хайрла
Гадуураа хай
дотуураа хай
Үнсэх үрдээ өлгийй болж залар
Үндэснээсээ орги үзүүрээсээ цацар
Уургүй номхон Уцааргүй дөлгөөн
Эргэхдээ ээлээ хүргэ

Бусад мэдээ

Apr 10, 2024 183

ӨЛГИЙ ХОТОД

Баруун баннер

Баруун баннер

Calendar 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ханшийн мэдээ

Холбоо барих

 

  •  Баянзүрх дүүрэг , 1-р хороо , 22 дуаар байр , 22 тоот.
    Шуудангийн хайрцаг: Улаанбаатар - 49 дүгээр салбар, 922
  •  976-11-458654, Fax: 976-11-458654
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Та бөөгийн тухай мэдлэг хаанаас авдаг вэ?
http://www.zoofirma.ru/