Шэрэг, шэрэг, шэрэг Аяар баруун урд зүгт Замбуу тивийн ороноосоо Хязгааргүй газарт Өндөр сайхан Сахатай цагаан уулын эзэн Санийшхийн хүбүүн Буйлаан түргэн тулмаашимни Наана сайхан дуулагты даа Хүлүр мүнгэн зодороос ялбуулжээ Хүжэ мүнгэн бардасытнай Сунган байжа ураадбаб Энэ замбуу тивийн ороной амитан Буряад гэжэ ясатай л Галзууд гэжэ омогтой доо Дааган гэжэ уриатай даа Чойжилын хүбүүн Цэрэн гэжэ нэрэтэй ла Дүшэн есөн настай даа Хан их гарвалынхаа Хадаг торгон жолоошоб доо Эзэн их гарвалынхаа Элшэ түрэн жолоошоб доо Хэлэхийдэ тулмаашамби Шарай голой хойморто ло Шандан булагай эхэндээ Шандаруу цагаан хумые Шэрээлдижэ буусан Буурал цагаан аав Бурхан цагаан гарвал Наанаа сайхан дуулагты даа Хүлэр мөнгөн зодоороое Ялбуулаж урааднаб Арван тавны өдөр авсан Ая буурал гангаар ариулж Алсан сайхан жодоогоороо Ураадажа амалав Ум ма ни бад мэ хум Эх сурвалж: Чойжилын Цэрэн заарингаас авсан дуудлага Есөнхийхөө ерөөлгөндөө Наймныхаа найгалган дээ Болов гэ Заа зугаа галяа үгүй Замай зугаа амалаа үгүй Ута зугаа ураадажа Угай харгы мүрдүүлжээ. Махан хэлээр мэдүүлээ үгүйб Мянган угайм Заасан заабари Түүхэн хэлээр мэдүүлээ үгүйб Түмэн угайм Заасан заабари заабариласан Шарай голой хоймор талаар Шандан булгийн эхэндээ Шандаруу цагаан хүмые Ширээлдэж буусан Буурал цагаан аав Бурхан цагаан гарвалынхаа Дайдаа дэлэхэйе бүрхээсэн Эх сурвалж: “Арван гуран ноёдын дуун” Антоон Мостаэрт Монгол судлалын төв Улаанбаатар хот. 2007 он, 248 дугаар нүүр хуудас.

Бусад мэдээ

Баруун баннер

Баруун баннер

Calendar 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ханшийн мэдээ

Холбоо барих

 

  •  Баянзүрх дүүрэг , 1-р хороо , 22 дуаар байр , 22 тоот.
    Шуудангийн хайрцаг: Улаанбаатар - 49 дүгээр салбар, 922
  •  976-11-458654, Fax: 976-11-458654
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Та бөөгийн тухай мэдлэг хаанаас авдаг вэ?
http://www.zoofirma.ru/