http://www.zoofirma.ru/

"Дагшин тэнгэр" бөөгийн төвийн тэргүүн, МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн гишүүн, Монгол бөөгийн их удган Ц.Отгонсүрэн

“1-р суваг” телевизорт болсон ярилцлагад оролцлоо. 

“1-р суваг” телевизорт оролцохдоо “Уул усны нэхэл, овоо тахилгын тухай” сэдвээр үзэгчдэд тайлбарласан таниулсан ярилцлагыг өгсөн байна.