logo

logo.jpg

Advertisement

​2017 оны 6 дугаар сарын 21-22-ны өдрийн Нарны залбиралын ХӨТӨЛБӨР

6 дугаар сарын 21-ны өдөр

  • 17.00 цагт отгууд байрлалаа эзэлсэн байна.
  • МБНЭ-д бүртгүүлнэ.
  • Байгуулагууд туг, далбаа, дарцагаа байрлуулна.
  • 17.00-19.00 хүртэл танилцах үйл ажиллагаа.
  • 20.00-00.00 цагт чөлөөт бөөлөлт

 
 6 дугаар сарын 22-ны өдөр

  • 05.00 цагаас Өглөөний нар мандахад нэгдсэн залбирал эхлэнэ.
  • 10.00 цагаас Дээд цэцийн хуралдай

            Холбоо барих утас:        458654
 
 

Comments