logo

logo.jpg

Advertisement

“Отгонтэнгэр” хайрханы нэгдсэн тахилгын ажлын хэсэг байгуулах тухай

                                                         МОНГОЛ БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН
                          ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
              2017 оны 05 дугаар                                      № 004                                               Улаанбаатар
                сарын 06-ны өдөр                                                                                                                 хот
 
“Отгонтэнгэр” хайрханы  нэгдсэн тахилгын
ажлын хэсэг байгуулах тухай
МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы  нэгдсэн тахилга зохион Байгуулах тулд ТОГТООХ НЬ :
 
Нэг. МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы нэгдсэн тахилга зохион Байгуулах төлөвлөгөөг баталсугай.
Хоёр. МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.  Үүнд:

 1. Д.Батчулуун        -Удирдагч
 2. Д.Одонхүү           - дэд удирдагч
 3. П.Батжаргал
 4. Ч.Дангаасүрэн
 5. Н.Баярсайхан
 6. Б.Батжаргал
 7. Сонинжаргал
 8. Сосорбарам
 9. Я.Мөнгөнсувд
 10. Одбаяр
 11. Нарантуяа

Гурав. Хайрхан, Лус, Тэнгэр, Галын тахилгад өргөн мэдүүлэх айлдварыг нэгтгэн 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны дотор боловруулж, Бөөгийн зөвлөлд танилцуулсугай.
Хуралдайн тэргүүлэгчид
 

Comments