logo

logo.jpg

Advertisement

​БӨӨГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИН ЗУРГАДУГААР ХУРАЛДААН БОЛОВ.

БӨӨГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИН ЗУРГАДУГААР       
ХУРАЛДААН БОЛОВ.
2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр
 
                Бөөгийн зөвлөлийн хуралдаанаар дараахь асуудлыг хэлэлцлээ.  Үүнд:
 
 

  1. Отгонтэнгэр хайрханы Нэгдсэн их тахилгын тухай

МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан
 

  1. Нарны залбиралын тухай

МБНЭ-ийн тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч
                                    Монгол бөөгийн их зайран Д.Одонхүү
 

  1. Монгол бөөгийн цол олгох тухай.

МБНЭ-ийн Хяналтын цэцийн дарга
Монгол бөөгийн их зайран П.Батжаргал                                   
 

  1. Сонгуулийн явцын тухай                           

МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан
 
 
 

Comments