logo

logo.jpg

Advertisement

МБНЭ-ИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ДӨЧИН ЗУРГАДУГААР ӨРГӨТГӨСӨН ХУРАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

МБНЭ-ИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ДӨЧИН ЗУРГАДУГААР ӨРГӨТГӨСӨН ХУРАЛДААНЫ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

2017 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн дөчин зургадугаар хуралдаан Завхан аймгийн Хар нуурт боллоо. 
Хуралдаанаар:

1. МБНЭ-ээс Монгол Улсын “Отгонтэнгэр” хайрханы нэгдсэн тахилга зохион Байгуулсан дүнгийн тухай
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

2. Завхан аймгийн бөөгийн удирдагчийг томилох тухай
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайх

Comments