logo

logo.jpg

Advertisement

БӨӨГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИН ДОЛООДУГААР ХУРАЛДААН БОЛОВ.

БӨӨГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИН ДОЛООДУГААР ХУРАЛДААН БОЛОВ.

2017 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр

Бөөгийн зөвлөлийн хуралдаанаар дараахь асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд:

1. Сургалтын дүнгийн тухай МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

2. Даланзадгад, Цогтцэций сумын бөөгийн зөвлөлийн удирдагчийг томилох тухай 
МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

Comments