logo

logo.jpg

Advertisement

Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Дамдинсүрэн Дамдинхүү

Монгол бөөгийн тэргүүн зайран   Дамдинсүрэн Дамдинхүү
 
 
 
МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ
 
2016.04.20                               Дугаар 56                                  Улаанбаатар хот
 
 
Цол олгох тухай
 
2013 оны 4 дүгээр сарын 20-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
 
Нэг: Монгол бөөгийн тэргүүн зайран цолоор
 
   Дамдинсүрэн Дамдинхүү –Дорнод аймгийн Баяндун сум
Тус тус олгосугай

 

§  2013.09.12-ны өдөр. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг дахь Монгол Улсын тулгуур хөл уул “Хөх уул”-ын Нэгдсэн их тахилгад Хайрханы тахилгыг толгойлж бөөлсөн.  

§  Орон нутагт МБНЭ-ийн байгууллагыг сурталчлахад идэвтэй ажилладаг.

 

  • Мөнх тэнгэрийн төлөө “хүрэл шонхор” медалиар шагнагдсан. 

 

Comments