logo

logo.jpg

Advertisement

​Таатай бөөгийн тамлага

Таатай бөөгийн тамлага
 
Татай, татай, татай, хэ татай
Хуймаг, хуймаг, хуймаг, хулгар аа
...Хорондоо ч хордсон би
Шарандаа ч шартсан би
Тайтан мөнхийн тээхний
Таван хүүхний үеэс
Тасралтгүй харж энэ болсон бие минь
Хүүн үрийн нь өнчинд явсан би
Хориутайн тээхний хоньчин соёдтой
Эрийн атаан дээрээс
Эмийн жөтөөн дээрээс
Бухын нүдээр хялайлцаж
Буурын шүдээр хавиралцаж
Буруу тангараг тавилцаж, энэ болсон би...
 
 
 

Comments