logo

logo.jpg

Advertisement

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бэлэг гардууллаа

            Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бэлэг гардууллаа
 
МБНЭ-ийн Орхон аймгийн бөөгийн хүрээлэнгийн хамт олон шинэ жилийн  баяраар өвөрмөц үйл ажиллагаа зохион байгуулав.  ийн Орхон аймгийн бөөгийн хүрээлэнгийн удирдагч, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Нанжаа, МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдайн гишүүн, Монгол бөөгийн удган Солонго, Монгол бөөгийн тэргүүн удган Түвшинжаргал нар удирдан зохион байгуулж, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бэлэг гардууллаа. Орхон аймгийн 21 багийн 42 хүүхдэд шинэ жилийн баярын мэнд хүргэлээ.
Орхон Булган аймгийн бөөгийн хүрээлэнгийн залуучууд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн Найдвар төвийн багачуудыг шинэ жилийн баяраар бэлэг гардуулан шинэ жилийн баярын мэнд хүргэлээ.
 
                                                

Comments