logo

logo.jpg

Advertisement

Монгол бөөгийн удган Пунцагдоржийн Эрхэмбаяр

МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ
 
2015.09.30                               Дугаар 15                                  Улаанбаатар хот
 
Цол олгох тухай
2015 оны 9 дүгээр сарын 30-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
 
Нэг: Монгол бөөгийн удган цолоор
           
Пунцагдоржийн  Эрхэмбаяр-МБНЭ-ийн гишүүн
 
  олгосугай.
 

·         2015.05.20-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон.

·         2016.05.15-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон.

·         2017.06.03-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон.

 

  • МБНЭ-ийн хүрэл шонхор медалиар шагнагдсан.

 

Comments