logo

logo.jpg

Advertisement

ИХ БӨӨ НАРЫН ОНГОД

ИХ БӨӨ НАРЫН ОНГОД
 
Тэднийг насан өөд болсных нь хойно тусгай ёс үйлдэл хийж өвөг дээдсийн нь хүрээлэнд залан авчирч овгийнхоо болон нутгийнхаа авралын онгод болно. Их бөө нар буюу зайран, удган нарын сүнс овгийн авралын онгод болж, эзэн онгодын удаахь байрыг эзэлнэ.
 

Comments