logo

logo.jpg

Advertisement

Хогоргын бурианы онгодын дуудлага

Хогоргын бурианы онгодын дуудлага 

Өрөг хогоргын буриаг эзэлсэн
Өл буурал аав
Өтгөн бүлэг озоороосоо
Өнөр буман сүлбэрээсээ
Бүрэн сонсогтий хайрхан
Өнгөтийн натын улаан хорход
Үүрдийн урт жаргалыг хайрлагтий
Хормойгоо дэвсэн гуйв
Хошуугаа цорвойн хашгирав
Асуудаг зургааг нахилзууллаа
Аман хүзүүг тонгойлоо
Гарсан амьсгал орохын чөлөөдгүй
Галт бууны сум шиг хурдан гүйцэлдүүл
Сүүн цагаан морийг харйлагтий
Сүжигтэй буурал аав минь
Зургаан зүйлийн тус буян хоёр
Зурагтай нартад нэр нүүр хоёр
Амьд нартад нэр нүүр хоёр
Амьтан зургаан зүйлийн тус буян
Тэмээн хүзүүт хөх өлний хашгирсан шиг
Хурц хурдан хол зориглогтий
Тэмдэггүй цагаан хунгийн тангараг шиг
Яс махаар нэвтэл
Махыг нэвт ясыг цоол
Суурин байгаа Сачир буурал аав
Хүзүүтэй, хүзүүгүй хүрэл тэнгэрээсээ
Хүн биений үйлс амийг
Хүзүү толгой дохин даатгав.
Хүслэнтэй нартайн хүслийг хүслэв.
Хүчийн тэнгэрийн алдрыг хашгирав.
Хүн мал хоёрын даатгалыг даатга.
Газар усан хөлөөсөө бүрэн
Харанхуйн нартайн хайланг тавьж
Хашгирсан дууны цуурайг гүйцэлдүүлж
Өдөн малгайн өрөлгийг дохиж
Өнгөтэй нартайн жаргалыг эрж
Өтгөн хууларын озоорыг тэмцэж
Өндгөн цагаан сүргийн тэнгэрийг шүтэж
Угтаж сайхан сөхөрсөн
Удамтай тэнгэрийг шүтэж
Миний санасан хэргийг
Миен билэг сурвалжинд тань
Мэтгэл, зүтгэл хоёр тавилаав.
Асар тэнгэрийн оронд
Амь бие хоёрыг даатгаж
Амьд хааны онгонд
Хүсэл, зүтгэл хоёр тавилаа.
Дууршсан нэрийг тань
Дуудан хашгирлаа.
Донсолгосон золыг тань
Урьж дуудна.
Доод тэнгэрийн өнгө чингэллээ.
Доргилсон тэнгэрийн дуу нирхэрлээ.
Донгодсон шувууны хушуу ангайлаа
Доод хуулах үндэс
Хөх бүлэг хөвчөөрөө
Озоор бүлэг олноороо
Бүрэн сонсогтий
Оргисон хар түрүүнээсээ бүрэн
Онгон бөө модноосоо бүрэн
Утгатай байсан үзүүргүй тэнгэрээсээ
Уламжилж байгаа хар лусаасаа бид
Үндэстэй байсан озоороосоо
Үймж ирсэн савдгаасаа
Үр бүтэн модноосоо
Үйлэмж бүрэн сонсогтий
Доргилсон 33 тэнгэрийн орноосоо
Доош бүрэн
Доод газрынхаа 8 эргийн хар улаан лусаасаа
Өөд бүрэн сонссон
Нартын тань улаан хорхой амьтан
Наад цаадахаараа тэвчигнүүлэн хашгирлаа
Хойнын өдөр, хойтын маргааш
Хойш урагшгүй энэ санасныг гүйцэлдүүл
Энэ хэлсэн хэлийг эцсийн бүлэгт гүйцэлдүүл
Үе  сольж үндэс болтол
Үргэлжийн цагаан морийг хайрлагтий
Хараатай нартайг тэвчиглүүллээ.
Хан сан тэнгэрийг шүтлээ
Халуун галдаа харъяа
Хойтон жил өдий
Хоёр жилийн хугацаа болтол
Санаа амар сэтгэл түвшин
Суухын авралыг аврагтий
Бодлын дотор гүйцэлдүүл
Саран Хүрэл хот
Сайхан сайхан суухын жаргалыг
Саруулын нартаас хүссэн
Буурал дэлхийн заяа
Буяныхаа дунд
Бурханыхаа суганд
Бурхиж суухын аврал.
 
 
 

Comments