logo

logo.jpg

Advertisement

Дэрсэйн онгодын дуудлага

Дэрсэйн онгодын дуудлага
 
Өргөн Дэрсгэйг эзэлээсэн
Өвгөн буурал ээжив дээ
Хос л хоёрын салгаж л явсанб
Хоёр биеэнэл нийлүүлж л явсанб
Өнчин хүнийг салгаж л явсанб
Санаснаа гүйцээж явсанб
Сундалдаа явъяа гэсиймаа
Судгийн ээжээ л сэтэртэй
Дүүрэлдээд явъяа гэсиймаа
Дүүрэнгийн ээжээ л сэтэртэй
Онгон ховсоо хувилгаан минь дээ
Орж л гарахдаа л дураараа билээ дээ
Хайртай ханиасаа л салж л явсанбэ
Хайрын дураараа л дуудаж л явсанбэ
 

Comments