logo

logo.jpg

Advertisement

Танилцуулга

​МОНГОЛ БӨӨГИЙН ТЭРГҮҮН УДГАН Р.Сосорбарам

МОНГОЛ БӨӨГИЙН ТЭРГҮҮН УДГАН  Р.Сосорбарам   МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ   2016 оны 12 дугаар                           Дугаар 67                                                    Улаанбаатар  сарын 03 -ны  өдөр                                                                                      хот              Монгол бөөгийн цол олгох тухай   2016 оны 12 дугаар сарын 03-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ийн заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:   Гурав. Монгол бөөгийн Тэргүүн удган цолоор 1.Сосорбарам               Түдэвтэй сумын бөөгийн зөвлөлийн удирдагч Тус тус олгосугай   ·2013.6.21-22-ны өдөр. Налайх Дүүргийн Гандан ууланд хийгдсэн Нэгдсэн Их Тахилгыг удирдаж, Нарны тахилгад оролцсон. ·2014.05.15-ны өдөр. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Ханбогд хайрхан, Оюутолгойн Монгол говийн Нэгдсэн их тахилгад оролцсон. ·2014.06.22-ны өдөр. Улаанбаатар Хүй долоон худагт болсон “Нарны залбирал”-д оролцсон. ·2015.10.10 Мөнх тэнгэрийн сургаалийг Монгол төр дээдлэн төрийн шүтлэг хэмээн   тунхагласаны 2225 жил, Монголын “Тэнгэрийн улаач” нарын нэгдсэний 3 жилийн хүрээнд Монгол туургатны нэгдсэн Их Хуралдайд оролцсон. ·2015.05.20-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон. ·2016.05.15-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·2016.08.10 Хөвсгөл нуурын нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·2017.06.03-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·2017.07.20-ны өдөр. Отгонтэнгэр хайрханы нэгдсэн тахилгад Галын тахилгыг толгойлж бөөлсөн.   Мөнх тэнгэрийн төлөө “хүрэл шонхор” медалиар шагнагдсан.  Мөнх тэнгэрийн төлөө  “Мөнгөн шонхор” медалиар шагнагдсан. Мөнх тэнгэрийн төлөө “Алтан шонхор” медалиар медалиар шагнагдсан.   

​МОНГОЛ БӨӨГИЙН УДГАН Ц.Ононтуул

МОНГОЛ БӨӨГИЙН УДГАН Ц.Ононтуул   МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ   2015.05.30                               Дугаар 52                                  Улаанбаатар хот   Цол олгох тухай 2013 оны 4 дүгээр сарын 20-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:   Нэг: Монгол бөөгийн Удган цолоор Ц.Ононтуул-МБНЭ-ийн гишүүн Тус тус олгосугай ·2014.06.22-ны өдөр. Улаанбаатар Хүй долоон худагт болсон “Нарны залбирал”-д оролцсон. ·2014.09.22-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол үндэстэн баатруудынхаа хүндэтгэлийн цогцолборын шав тавих нээлтийн ажиллагаанд оролцсон.   ·2015.07.3-4-ний өдөр. Хөвсгөл аймгийн Хатгал сумын нутагт “Хөвсгөл” нуурын тахилгад оролцсон ·2015.05.25-.05.26-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Буянт, Сагсай, Цэнгэл сумын нутаг дахь Монгол улсын толгой уул “Жаргалт Хан” хайрханы Нэгдсэн Их Тахилгад Галын тахилгад бөөлсөн. · 2015.10.10 Мөнх тэнгэрийн сургаалийг Монгол төр дээдлэн төрийн шүтлэг хэмээн   тунхагласаны 2225 жил, Монголын “Тэнгэрийн улаач” нарын нэгдсэний 3 жилийн хүрээнд Монгол туургатны нэгдсэн Их Хуралдайд оролцсон. ·2015.05.20-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон. ·2015.08.10-20-ны өдөр. Дорнод аймгийн Халх голын ялалтын баярын арга хэмжээнд МБНЭ-ийг төлөөлж оролцсон. ·2016.05.15-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·2016.08.10 Хөвсгөл нуурын нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·2017.07.20-ны өдөр. Отгонтэнгэр хайрханы нэгдсэн тахилгад оролцсон.     Мөнх тэнгэрийн төлөө “хүрэл шонхор” медалиар шагнагдсан.   Мөнгөн шонхор “Мөнгөн шонхор” медалиар шагнагдсан.  

​МОНГОЛ БӨӨГИЙН УДГАН Д.Саранцэцэг

МОНГОЛ БӨӨГИЙН УДГАН Д.Саранцэцэг   МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ   2015.09.30                               Дугаар 33                                  Улаанбаатар хот   Цол олгох тухай 2013 оны 4 дүгээр сарын 20-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ: Нэг: Монгол бөөгийн Удган цолоор Д.Саранцэцэг-Самгалдай төв олгосугай    ·         2014.06.22-ны өдөр. Улаанбаатар Хүй долоон худагт болсон “Нарны залбирал”-д оролцсон. ·         2014.09.22-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол үндэстэн баатруудынхаа хүндэтгэлийн цогцолборын шав тавих нээлтийн ажиллагаанд удирдаж оролцсон.  ·         2014.8.15-22-ны өдөр Халх голын ялалтынбаярын арга хэмжээнд МБНЭ-ийг төлөөлж оролцсон. ·         2015.05.25-.05.26-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Буянт, Сагсай, Цэнгэл сумын нутаг дахь Монгол улсын толгой уул “Жаргалт Хан” хайрханы Нэгдсэн Их Тахилгад галын ьахилгад оролцсон. ·         2015.10.10 Мөнх тэнгэрийн сургаалийг Монгол төр дээдлэн төрийн шүтлэг хэмээн   тунхагласаны 2225 жил, Монголын “Тэнгэрийн улаач” нарын нэгдсэний 3 жилийн хүрээнд Монгол туургатны нэгдсэн Их Хуралдайд оролцсон. ·         2015.05.20-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон. ·         2016.05.15-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·         2016.08.10 Хөвсгөл нуурын нэгдсэн тахилгадоролцсон. ·         2017.06.03-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·         2017.06.15-ны өдөр. Төрийн “Хар сүлд”-ний тахилгад оролцсон. ·         2017.06.22-ны өдөр. Нарны залбиралд оролцсон. ·         2017.07.20-ны өдөр. Отгонтэнгэр хайрханы нэгдсэн тахилгад оролцсон. Мөнх тэнгэрийн төлөө “хүрэл шонхор” медалиар шагнагдсан. Мөнх тэнгэрийн төлөө “мөнгөн шонхор” медалиар шагнагдсан.    

Монгол бөөгийн удган Пунцагдоржийн Эрхэмбаяр

МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ   2015.09.30                               Дугаар 15                                  Улаанбаатар хот   Цол олгох тухай 2015 оны 9 дүгээр сарын 30-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:   Нэг: Монгол бөөгийн удган цолоор             Пунцагдоржийн  Эрхэмбаяр-МБНЭ-ийн гишүүн     олгосугай.   ·         2015.05.20-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон. ·         2016.05.15-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·         2017.06.03-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон.   МБНЭ-ийн хүрэл шонхор медалиар шагнагдсан.  

МОНГОЛ БӨӨГИЙН ТЭРГҮҮН УДГАН Н.Дайрий

МОНГОЛ БӨӨГИЙН ТЭРГҮҮН УДГАН Н.Дайрий     МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ   2014.04.12                               Дугаар 15                                  Улаанбаатар хот   Цол олгох тухай 2014 оны 4 дүгээр сарын 12-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:   Нэг: Монгол бөөгийн тэргүүн Удган цолоор Н.Дайрий олгосугай.   Монгол бөөгийн тэргүүн удган, Дээд Цэцийн хуралдайн гишүүн Н.Дайрий          2012.05.13-ны өдөр. Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд болсон Хүннүгийн  “Ноён уулын Нэгдсэн тахилга”-т оролцсон. 2012.06.22-ны өдөр. Хэнтий аймгийн Цэнхэр мандал сумын Хар Зүрхний Хөх нуурт болсон Чингис хааны мэндэлсний 850 жилийн ойг тохиолдуулан “Эзэн Чингис хаан”-ы ариун сүнсэнд хүндэтгэл үзүүлэх 2200 бөө нар оролцсон Нэгдсэн Их Тахилга, тайллагад оролцсон.   ·         2013.05.25-26-ны өдөр. Баян-Өлгий аймгийн Буянт, Сагсай, Цэнгэл сумын нутаг дахь Монгол Улсын толгой уул “Жаргалт хан” хайрханы Нэгдсэн Их Тахилгийг удирдаж, Нарны тахилгад оролцсон.    ·         2013.6.21-22-ны өдөр. Налайх Дүүргийн Гандан ууланд хийгдсэн Нэгдсэн Их Тахилгад оролцсон.   ·         2013.09.12-ны өдөр. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг дахь Монгол Улсын тулгуур хөл уул “Хөх уул”-ын Нэгдсэн их тахилгад оролцсон. ·         2014.05.15-ны өдөр. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Ханбогд хайрхан, Оюутолгойн Монгол говийн Нэгдсэн их тахилгад оролцсон. ·         2014.06.22-ны өдөр. Улаанбаатар Хүй долоон худагт болсон “Нарны залбирал”-д оролцсон. ·         2014.07.3-4-ний өдөр. Хөвсгөл аймгийн Хатгал сумын нутагт “Хөвсгөл” нуурын Нэгдсэн их тахилгад оролцсон. ·         2014.09.22-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол үндэстэн баатруудынхаа хүндэтгэлийн цогцолборын шав тавих нээлтийн ажиллагаанд оролцсон.  ·         2015.05.25-.05.26-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Буянт, Сагсай, Цэнгэл сумын нутаг дахь Монгол улсын толгой уул “Жаргалт Хан” хайрханы Нэгдсэн Их Тахилгад оролцсон.   ·         2015.10.10 Мөнх тэнгэрийн сургаалийг Монгол төр дээдлэн төрийн шүтлэг хэмээн   тунхагласаны 2225 жил, Монголын “Тэнгэрийн улаач” нарын нэгдсэний 3 жилийн хүрээнд Монгол туургатны нэгдсэн Их Хуралдайд оролцсон. ·         2015.05.20-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон. ·         2016.05.15-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·         2016.08.10 Хөвсгөл нуурын нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·         2017.06.03-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·         2017.07.20-ны өдөр. Отгонтэнгэр хайрханы нэгдсэн тахилгад оролцсон. ·           МБНЭ-ийг байгуулахад анхдагч гишүүдийн нэг. Үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог Дээд цэцийн хуралдайн гишүүн, МБНЭ-ийн үйл ажиллагаанд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Мөнх тэнгэрийн төлөө “хүрэл шонхор” медалиар, Мөнх тэнгэрийн төлөө “Мөнгөн шонхор” медалиар,  Мөнх тэнгэрийн төлөө” Алтан шонхор” медалиар тус тус шагнагдсан.   

“МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ШҮТЛЭГТЭН 2018-2019 ОН” ЦАГ ТООНЫ БИЧИГ ГАРАВ.

   “МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ШҮТЛЭГТЭН 2018-2019 ОН”     ЦАГ ТООНЫ БИЧИГ ГАРАВ.             МБНЭ-ийн сурталчилгааны нэг хэсэг болсон “МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ШҮТЛЭГТЭН” цаг тооны бичиг гарав. Энэхүү цаг тооны бичиг 2018 оны Хоёрдугаар сараас эхлэн 2019 оны нэгдүгээр сард дуусахаар хийгдсэн байна.             “МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ШҮТЛЭГТЭН” цаг тооны бичгийг Монгол зурхайн ёар, од, мичидийн тохиоллогыг баримталж хийсэн. Мөн НАСА-ийн цаг тооны тооллолын мэдээллийг ашигласан болно. Монгол бөөгийн овоо тахих, лус буух өдрийг тэмдэглэснээрээ “улаач” нарын бөөлөх өдрийг тодорхой болгосон. Мөн бөөллөхөд цээртэй өдрийг тодорхойлсноороо онцлог юм.             Сар болгоны цаг тооны бичгээс гадна Монголын бөө нарын 2017 онд хийгдсэн томоохон арга хэмжээний тухай фото зургууд орсоноороо онцлоготой юм.                  2018 оны 2 дугаар сард МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгчийн БНАСАУ-д хийсэн айлчлал,             3 дугаар сард, МБНЭ-ийн Дээд цэцийн хуралдаанууд, сурталчилгаанууд             4 дүгээр сард, Бурхан халдун хайрханы нэгдсэн тахилга,             5 дугаар сард, Төрийн хар сүлдний тахилга, Нарны залбирал,             6 дугаар сард, ОХУ-д хийсэн тойрон аялал,             7 дугаар сард, Отгонтэнгэр хайрханы өмнө тал болон эрдэм шинжилгээний хурал             8 дугаар сард, Отгонтэнгэр хайрханы нэгдсэн их тахилга             9 дүгээр сард, Орон нутагт ажилласан тухай             10 дугаар сард, Гадаад харилцаа             11 дүгээр сард, “СУРГАЛТ-7” Өмнөговь Цогт Цэций сум             12 дугаар сард, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Ц.Хулантай хийсэн уулзалт, шинэ жилийн үдэшлэг, спортын арга хэмжээнүүд             2019 оны 1 дүгээр сард, Зочилсон онгодын өргөөнүүд гэсэн сэдвүүдээр хийгдсэн байна. 

ДАРХАД НУТГААС МОНГОЛ БӨӨГИЙН ИХ УДГАН ТӨРЛӨӨ.

ДАРХАД НУТГААС МОНГОЛ БӨӨГИЙН ИХ УДГАН ТӨРЛӨӨ. Монгол Улсын бөөгийн гол нутаг болсон Дархадаас Монгол бөөгийн Их удган тодров. Монгол бөөгийн уламжлалыг авч яваа Дархад нутгийн уугуул удган Б.Бадамсүрэн Монгол бөөгийн Их удган цол авлаа.  Тэрээр Завхан аймгийн Отгонтэнгэр хайрханы нэгдсэн тахилгын Лусын тахилгад толгойлон бөөлж, уламжлалт Монгол бөөг хэрхэн агуулж яваагаа харуулсан билээ. Өнөөдөр Монгол бөөгийн цолны асуудлаар иргэд маргаан их гаргадаг ч, монгол бөөгийн уламжлалыг хэрхэн агуулж яваагаа нэгдсэн их тахилгад бөөлж харуулж чаддаг, бас олон түмний өмнө өөрөө биеэрээ баталж чаддаг, бөөгийн олон чадвараа бөөгийн олон арга хэмжээний үеэр харуулдаг, зохион байгуулах, бусдыг манлайлах гээд өнөө цагийн улаач хүний чухал чанаруудыг эзэмшинээрээ ялгарч харагддаг.  Монгол бөөгийн их удган Бадамсүрэндээ амжилт хүсье. МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ 2017.11.07 Дугаар 76 Улаанбаатар хот Цол олгох тухай 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ: Нэг: Монгол бөөгийн Их Удган цолоор Барнасангийн Бадамсүрэн-Дархан хотын бөөгийн хүрээлэнгийн удирдагч, Монгол бөөгийн тэргүүн удган  олгосугай. Барнасангийн БАДАМСҮРЭН МОНГОЛ БӨӨГИЙН ИХ УДГАН МОНГОЛЫН БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН ДАРХАН УУЛ АЙМГИЙН БӨӨГИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН УДИРДАГЧ сонгуультай . Монгол бөөгийн Дархадын Бөмбөгөрийн тээхийн удам, Хөвсгөл аймшийн Баянзүрх сумын харьяат, Уйгар зайран Баяндэлгэрийн Рэнчингийн зээ охин.  • 2012.04.20-ны өдрийн МБНЭ-ийг байгуулах Анхдугаар Дээд хуралдайн хуралдаанд оролцсон. • 2012 .05.13-ны өдөр. Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд болсон Хүннүгийн “Ноён уулын Нэгдсэн тахилга”-т оролцсон.  • 2012.06.22-ны өдөр. Хэнтий аймгийн Цэнхэр мандал сумын Хар Зүрхний Хөх нуурт болсон Чингис хааны мэндэлсний 850 жилийн ойг тохиолдуулан “Эзэн Чингис хаан”-ы ариун сүнсэнд хүндэтгэл үзүүлэх 2200 бөө нар оролцсон Нэгдсэн Их Тахилга, тайллагад оролцсон.  • 2013.6.21-22-ны өдөр. Налайх Дүүргийн Гандан ууланд хийгдсэн Нэгдсэн Их Тахилгад Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон.  • 2014.05.15-ны өдөр. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Ханбогд хайрхан, Оюутолгойн Монгол говийн Нэгдсэн их тахилгад Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон.  • 2014.06.22-ны өдөр. Улаанбаатар Хүй долоон худагт болсон “Нарны залбирал”-д Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон.  • 2014.07.3-4-ний өдөр. Хөвсгөл аймгийн Хатгал сумын нутагт “Хөвсгөл” нуурын Нэгдсэн их тахилгад Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон. • 2014.09.22-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол үндэстэн баатруудынхаа хүндэтгэлийн цогцолборын шав тавих нээлтийн ажиллагаанд Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон. • 2015.05.25-.05.26-ны өдөр Баян-Өлгий аймгийн Буянт, Сагсай, Цэнгэл сумын нутаг дахь Монгол улсын толгой уул “Жаргалт Хан” хайрханы Нэгдсэн Их Тахилгад Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон.  • 2015.10.10 Мөнх тэнгэрийн сургаалийг Монгол төр дээдлэн төрийн шүтлэг хэмээн тунхагласаны 2225 жил, Монголын “Тэнгэрийн улаач” нарын нэгдсэний 3 жилийн хүрээнд Монгол туургатны нэгдсэн Их Хуралдайд Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон.  • 2015.05.20-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон. • 2015.06.21-22 өдөр. Цонжин болдогын Агуйт ууланд хийсэн “Нарны залбирал”-д Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон. • 2015.07.14-15-ны өдөр. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг дахь Монгол улсын тулгуур хөл уул “Хөх уул”-ын Нэгдсэн Их Тахилгад оролцсон.  • 2016.08.10 Хөвсгөл нуурын нэгдсэн тахилгад Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон. • 2017.06.03-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон.  • 2017.06.15-ны өдөр. Төрийн “Хар сүлд”-ний тахилгад Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон.  • 2017.06.22-ны өдөр. Нарны залбиралд Дархан Уул аймгийн төлөөлгчдийг удирдаж оролцсон. • 2017.07.20-ны өдөр. Отгонтэнгэр хайрханы нэгдсэн тахилгад Лусын тахилгыг толгойлж бөөлсөн.  • 2015, 2016,2017 онд зохион байгуулсан МБНЭ-ийн нэгдсэн сургалтанд багшилсан.  • Дархан хотод мод тарих, усжуулах арга хэмжээг 2 жил дараалан удирдаж хийсэн.  МБНЭ-ийн Дархан уул аймгийн бөөгийн хүрээлэнг байгуулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан.  Мөнх тэнгэрийн төлөө “Хүрэл шонхор” медалиар шагнагдсан.   “Мөнгөн шонхор” медалиар шагнагдсан.  “Алтан шонхор” медалиар медалиар шагнагдсан.

Монгол бөөгийн Тэргүүн зайран Хүүжий БАТБАЯР (Бүдүрэ)

Монгол бөөгийн Тэргүүн зайран Хүүжий БАТБАЯР (Бүдүрэ)   МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ   2013.04.20                               Дугаар 15                                  Улаанбаатар хот   Цол олгох тухай 2013 оны 4 дүгээр сарын 20-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:    Нэг: Монгол бөөгийн Тэргүүн зайран Цолоор      Хүүжий БАТБАЯР-МБНЭ-ийн гишүүн Тус тус олгосугай 2014.07.3-4-ний өдөр. Хөвсгөл аймгийн Хатгал сумын нутагт “Хөвсгөл” нуурын Нэгдсэн их тахилгад хайрханы тахилгыг толгойлж бөөлсөн. ·         2014.09.22-ны өдөр. Улаанбаатар хот. Монгол үндэстэн баатруудынхаа хүндэтгэлийн цогцолборын шав тавих нээлтийн ажиллагаанд  оролцсон.  ·            2015.10.10 Мөнх тэнгэрийн сургаалийг Монгол төр дээдлэн төрийн шүтлэг хэмээн   тунхагласаны 2225 жил, Монголын “Тэнгэрийн улаач” нарын нэгдсэний 3 жилийн хүрээнд Монгол туургатны нэгдсэн Их Хуралдайд оролцсон, ·         2016.08.10 Хөвсгөл нуурын нэгдсэн тахилгад  хайрханы тахилгыг толгойлж бөөлсөн.     Мөнх тэнгэрийн төлөө “Мөнгөн шонхор” медалиар шагнагдсан.   Алтан шонхор медалиар медалиар шагнагдсан.  v   Бөөгийн  “Голомт” төвийн гишүүн Азийн бөөгийн Тив дэлхий холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн        

Монгол бөөгийн тэргүүн зайран Дамдинсүрэн Дамдинхүү

Монгол бөөгийн тэргүүн зайран   Дамдинсүрэн Дамдинхүү       МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ   2016.04.20                               Дугаар 56                                  Улаанбаатар хот     Цол олгох тухай   2013 оны 4 дүгээр сарын 20-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ын заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:   Нэг: Монгол бөөгийн тэргүүн зайран цолоор      Дамдинсүрэн Дамдинхүү –Дорнод аймгийн Баяндун сум Тус тус олгосугай   §  2013.09.12-ны өдөр. Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутаг дахь Монгол Улсын тулгуур хөл уул “Хөх уул”-ын Нэгдсэн их тахилгад Хайрханы тахилгыг толгойлж бөөлсөн.   §  Орон нутагт МБНЭ-ийн байгууллагыг сурталчлахад идэвтэй ажилладаг.   Мөнх тэнгэрийн төлөө “хүрэл шонхор” медалиар шагнагдсан.   

Монгол бөөгийн Зайран Мөнхчулуун

Монгол бөөгийн Зайран Мөнхчулуун МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ 2015 оны 10 дугаар Дугаар 58 Улаанбаатар  сарын 02 -ны өдөр хот Монгол бөөгийн цол олгох тухай 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ын өдрийн МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдааны нууц санал хураалтын дүн, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ын 3.3-ийн заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ: Нэг. Монгол бөөгийн Зайран цолоор Борисын Мөнхчулуун- МБНЭ-ийн гишүүн  олгосугай. Борис МӨНХЧУЛУУН МОНГОЛ БӨӨГИЙН ЗАЙРАН МОНГОЛЫН БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН ДЭЭД ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН сонгуультай . Завхан аймгийн АлдарХаан сумын харьяат, төрд зутгэж байсан Баяхуулайн удмын 13 дахь үеийн халх зайран. Цогт дээд сургуулийн ангил хэлний орчуулагч мэргэжлээр төгссөн. • 2015.10.10 Мөнх тэнгэрийн сургаалийг Монгол төр дээдлэн төрийн шүтлэг хэмээн тунхагласаны 2225 жил, Монголын “Тэнгэрийн улаач” нарын нэгдсэний 3 жилийн хүрээнд Монгол туургатны нэгдсэн Их Хуралдайд оролцсон.  • 2015.05.20-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон. • 2016.05.12-ны өдрийн “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн тахилгад оролцсон. • 2015.2 cap “Тэнгэрлэг залуус”- I аяны хурээнд амьдралын боломж муутай, эх орны төлөө хөдөлмөрлөж залуу насаа зориулсан ахмадууддаа туслах ажилд оролцсон. • 2015.2 cap “Тзнгэрлэг залуус” - II аяны хурээнд Нийслэлийн Сонгино-Хайрхан дуургийн алслагдсан хороонуудад, амжиргааны төвшин доогуур айл өрхуудэд туслалцаа узуулэх ажилд оролцсон. • 2015.3 cap “Тэнгэрлэг залуус” - III аяны хурээнд Хуухдийн эмнэлгээр явж, хунд өвчнөөр олон cap өвчилсөн, мөнгө төгрөгийн гачигдалтай эцэг эхуудэд тусалцаа узуулэх ажилд оролцсон. • 2015.3 cap “Тэнгэрлэг залуус” - IV аяны хурээнд Худалдааны төв болон захуудаар, явж ахмад настан, ядуу иргэдэд тусламж узуулсэн. • 2015.05 cap “Тэнгэрлэг залуус” –V аяны хүрээнд Өмнөговъ аймгийн Даланзадгад, Булган сумдад мод тарьсан. • 2015.05 cap “Тэнгэрлэг залуус” -VI аяны хурээнд Төв аймгийн Лун сумын нутагт мод тарих өдөрлөг зохион байгуулсан. • 2015.06.21-22 өдөр. Цонжин болдогын Агуйт ууланд хийсэн “Нарны залбирал”-д оролцсон • 2015.07.4 өдөр. Урианхайчуудын урлагын Их наадамд Галын тахилгад оролцсон. • 2015. 1 capд МБНЭ-ийн нэгдсэн сургалтанд хамрагдсан. • 16 аймгийн 120 суманд ажиллаж сургалт зохион байгуулах, мод тарих, усжуулах, хулэмжээр тарих зэргээр 300 мянган мод тарих ажлыг удирдан хийсэн. • 2016.05.15-ны өдөр. “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон.  • 2017.06.03-д “Бурхан Халдун”-ны нэгдсэн их тахилгад оролцсон.  • 2017.06.22-д “Нар”-ны нэгдсэн залбиралд оролцсон.  Мөнх тэнгэрийн төлөө “хүрэл шонхор” медалиар шагнагдсан.   Монголын Залуучуудын Холбооны Хөдөлмөрийн Алдар Алтан медалиар  Байгаль орчины яамны салбарын тэргууний ажилтан медаль   Ой модны салбарын 90 жилийн ойн медалиар

Хуудаснууд

Subscribe to Танилцуулга