http://www.zoofirma.ru/
 
2013.11.28     Дугаар 24    Улаанбаатар хот
Томилох тухай
МБНЭ-ийн дүрмийн “7.1. МБНЭ нь судалгаа, сурталчилгааны хүрээлэнтэй байна. ” Гэсэн заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
Нэг. 2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн МБНЭ-ийн судалгаа, сурталчилгааны хүрээлэнгийн захиралаар Судлаач Ж.Төгсжаргалыг томилсугай.
Хоёр. МБНЭ-ийн судалгаа, сурталчилгааны хүрээлэнгийн захирал Судлаач Ж.Төгсжаргалыг МБНЭ-ийн Дээд цэцийн Зөвлөлийн хуралдаанд гишүүнээр оролцуулж байсугай. 

                               ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                 Д.ЖАРГАЛСАЙХАН
 

МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ
2013.12.13     Дугаар 25        Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
2013 оны МБНЭ-ээс зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцсон дүнтэй танилцаад Монгол бөөг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж, “МБНЭ-ийн шагнал, цол олгох журам”-ийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
Нэг. Мөнх тэнгэрийн төлөө “Долоон од” одонгоор
1. Д.Энхжаргал  МБНЭ-ийн дэд Ерөнхийлөгч, Монгол бөөгийн
Дархан Удган                                                    150
2. Д.Батчулуун  МБНЭ-ийн дэд Ерөнхийлөгч, Монгол бөөгийн Их                                                
3. дархан удган
4. Ч.Дангаасүрэн  МБНЭ-ийн ДЦЗ-ийн гишүүн
 
      Нэг. Мөнх тэнгэрийн төлөө “Алтан шонхор” медалиар
5. Ж.Өсөхбаяр  Зайран,Монгол бөөгийн Тэргүүн Зайран, МБНЭ-ийн
хяналтын цэцийн гишүүн, “Эххүрдэт” ХХК  захирал                           
6. А.Энхтайван  МБНЭ-ийн ДЦЗ-ийн гишүүн
                                           
Хоёр. Мөнх тэнгэрийн төлөө “Мөнгөн шонхор” медалиар
7. Ж. Алтанчимэг  Удган.  Тэв тэнгэр бөөгийн байгууллагын тэргүүн
8. Ж. Төгсжаргал  МБНЭ-ийн ñóðãàëò, ñóäàëãààíû хүрээлэнгийн захирал
9.  С.Хүрэлбаатар  Номт цагаан тэнгэр бөөгийн төвийн  УЗ-ийн гишүүн
10.  Т.Дагвадорж  МБНЭ-ийн ДЦЗ-ийн гишүүн   
  
Гурав. Мөнх тэнгэрийн төлөө “Хүрэл шонхор” медалиар
11. Д.Оюунсүрэн  Удган, Тэв тэнгэр бөөгийн байгууллагын гишүүн
12. Б.Батчимэг  МБНЭ-ийн гишүүн
13. Б.Оюунчимэг  МБНЭ-ийн гишүүн
14. Ч.Болорцэцэг  Удган, Тэв тэнгэр бөөгийн байгууллагын гишүүн
15.  Отгонжаргал  Удган Тэнгэрийн үүд төвиын гишүүн
16. С.Отгондулам  Удган. МБНЭ-ийн гишүүн
17. Уранчимэг  Өмнөговь аймгийн бөөгийн тэргүүн
18. Энхмаа-Удган  Өмнөговь аймгийн БХ-ийн зөвлөлийн гишүүн
19. Ц.Баттулга  БЗД-ийн 1-р хорооны засаг дарга                          167                                                    
нарыг тус тус шагнасугай.
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                   Д.ЖАРГАЛСАЙХАН