logo

logo.jpg

Advertisement

БӨӨГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН БОЛОВ.

БӨӨГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРИН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН БОЛОВ.

2018 оны 01 дугаар сарын 22-ны өдөр

Бөөгийн зөвлөлийн хуралдаанаар дараахь асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд:

1.МБНЭ-ийн ДЦХ гишүүдийн манлайлалын дүн

2.Говийн нэгдсэн тахилгын тухай

3.Цаг үеийн асуудлууд

 
 

Comments