logo

logo.jpg

Advertisement

МОНГОЛ БӨӨ ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

             МОНГОЛ БӨӨ ДЭЭД ЦЭЦИЙН ХУРАЛДАЙН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ
                                
                 2018 оны 01 дүгээр                                     № 003                                Улаанбаатар
                сарын 26-ны өдөр                                                                                         хот
 
                                    “ИХ ГОВИЙН НЭГДСЭН ТАХИЛГА-2018”-ыг
                                 зохион байгуулах тухай 
МБНЭ-ээс Монгол Улсын “ИХ ГОВИЙН НЭГДСЭН ТАХИЛГА-2018” нэгдсэн тахилга зохион Байгуулахын тулд ТОГТООХ НЬ:
 
Нэг. МБНЭ-ээс ИХ ГОВИЙН НЭГДСЭН ТАХИЛГА зохион байгуулах төлөвлөгөөг баталсугай.
                       
Хуралдайн тэргүүлэгчид
 
МОНГОЛЫН БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛЭЭС ИХ ГОВИЙН НЭГДСЭН
                             ТАХИЛГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хийгдэх ажлууд            Хаана хийгдэх Хугацаа Хариуцагч
Нэг. Тахилгын үед хийгдэх ажлууд
  1. Эрдэм шинжилгээний хурал
1 Үндсэн илтгэл  бэлтгэх 5-р сард Монгол бөөгийн удган Ц.Бор
2 Туслах илтгэл бэлтгэх 5-р сард
3 Хурлын байр бэлтгэх 6-р сарын 16
4 Хуралд оролцогчдыг урих 6-р сарын 15
5 Хурлаас гарах баримтыг цэгцлэх 6-р сарын 21
6 дугаар сарын 13-ны өдөр
6 Байрлаж буудлах 15,00  
7 Долоон өвгөн одны тахилга. 02.00 Монгол бөөгийн удган Ц.Бор
Дорнод аймгийн бөөгийн зөвлөл
6 дугаар сарын 16-ны өдөр
8 магтаал цуурь,  хөөмий хайлна    
9 Эрдэм шинжилгээний бага хурал “Гучин гурван говийн магтаал” сэдвээр зохион байгуулах 6 дугаар сарын 16
Тахилга хийх газар 11,00-13,00
Монгол бөөгийн удган Ц.Бор
10 Өндөр настангуудын  хүндэтгэл үзүүлэх  13,00-14,00 Монгол бөөгийн Удган Байгальтөгс,
                                                            6 дугаар сарын 17-ны өдөр
11 Говийн магтаал морин хуурын тоглолт 5,40-5,45  
12
 
 
14
Нарны тахилга 5,45-6,30
 
6.30-7.00
Монгол бөөгийн тэргүүн удган Дуламжав
Монгол бөөгийн зайран Төгөлдөр
15 Гурван сайхан хайрханы магтаал 7.00-7.05  
16 Их хайрханы тахилга 7,05-9,00 Монгол бөөгийн их зайран П.Батжаргал
17 Монгол ардын Уртын дуу 9.00-09.05  
18
 
19
Лусын тахилга
 
9.05-10,00
 
10.00-11.00
Монгол бөөгийн Их удган Б.Бадамсүрэн 
Монгол бөөгийн зайран Энхбаатар
20 Монгол ардын магтаал 11.00-11.10.  
21
 
 
22
Тэнгэрийн тахилга 11,10-12,00
 
 
12.00-13.00
Монгол бөөгийн тэргүүн удган Гэрэлмаа, Монгол бөөгийн удган Уранчимэг
Монгол бөөгийн удган Ц.Бор
23 Галын магтаал 19.00-19.10  
24
 
25
Галын тахилга 19,00-23,00 Монгол бөөгийн зайран Бахаамаазагд
Монгол бөөгийн Удган Байгальтөгс,
Хоёр. Уялдуулан зохиох ажлууд
26 Зохион байгуулалт, хөтлөлт 5-р сарын 24-25 Монгол бөөгийн удган Ц.Бор
27 МБНЭ-ийг сурталчлах ажлыг хийнэ 4-р сарын 25  
28 Хайрханы тахилгыг сурталчлах, танилцуулах 5-р сарын 20 Монгол бөөгийн Удган Байгальтөгс,
29 өв уламжлал соёлыг сурталчлах самбар хийх 5-р сарын 20 Бахаамаазагд
30 Танилцуулга гаргаж тараах 5-р сарын 20 Б.Цэлмүүн
30 Сонины тусгай дугаар гаргах 5-р сарын 20 Б.Цэлмүүн

 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
 

Comments